Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – Заповед на МОН

Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията – Заповед на МОН

Дати за провеждане на държавните изпити – част по практика на професията

Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията – Защита на дипломни проекти

Обобщен график на изпитите, сесия май-юни за 12 клас

Изпитни материали за ДЗИ по Български език и литература – по години

Учебно-изпитна програма по общообразователна подготовка – Наредба 5

Национални изпитни програми за професиите: