1. Представи се – име, училище, позиция – Наталия Иванова Антонова, Ресурсен учител в РЦПППО-обл.Търговище 2. Година на завършване на ПГСС, класен ръководител. – Завърших през 1995, а мой класен ръководител беше Емил Букреев. 3. Любим учебен предмет, красив спомен от училище….

read more

Казвам се Дияна Димитрова, Мениджър съм в „Банка ДСК „АД, клон Попово от 2008г. Средно образование съм завършила в ПГСС „Никола Пушкаров“, профил “ Растениевъдство „, любим предмет ми беше Икономика, поради което завърших висшето си образование със специалност „Финанси“ . Един…

read more

Казвам се Рафет Айнуров Рафетов и съм преподавател в ПГСС Никола Пушкаров, като учител по практика в Професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ Завърших средното си образование през 2015 година, а класен ръководител ми беше инж.Андрей Борисов. От тук и любимият учебен предмет…

read more

Казвам се Диана Светломирова Димитрова-Георгиева и работя в ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово като учител по математика. Завършила съм ПГСС през 2014г. с класен ръководител Ценка Цонева-Масълска. Любимият ми предмет в училище беше математика. В съзнанието ми се е запечатал първият учебен…

read more

Казвам се Теодор Елисеев и съм управител на „Тео-Кар“ ООД гр. Попово. Един мениджър може да бъде успешен в своята работа само, ако работи с екипа си и екипът му да работи за него. Когато колективът е мотивиран и харесва работата си,…

read more

Усмихнатите и талантливи участници в конкурсите за рисунка, шарж и есе, организирани от ПГСС „Н. Пушкаров“ по повод 65 години от основаването му, получиха своите грамоти и награди за отличното представяне. Призови места заеха ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ “…

read more

Казвам се Цвета Русанова и работя за Байер България, Мениджър ключови клиенти за Североизточна България. През 2003 г. завърших средното си образование в ПГСС „Н.Пушкаров“ и г-жа Теменуга Тодорова ми беше класен ръководител. Обичах тези ученически години, нямах любим предмет, но имах…

read more

С богата културно-развлекателна програма Иновативна Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ отбеляза своята 65-годишнина. Събитието се състоя на 21 април 2023 година в салона на НЧ „ Св.св. Кирил и Методий-1882“ – Попово. Официални гости на тържеството бяха д-р Людмил Веселинов…

read more