Днес – 16.01.2023г, учениците от ПГСС „Н. Пушкаров“, специалност „Агроeкология“, отбелязаха Деня на растителната защита. Изготвиха презентации и се запознаха с новостите в растителната защита. Пред тях бяха представени най-новите торове на пазара от нашия гост – лектор Атанас Дончев, управител на…

read more

11 педагогически специалисти от ПГСС „Никола Пушкаров“ ще участват в мобилност в град Брага, Португалия по проект „Зелена кариера в селското стопанство“, финансиран по Еразъм+, КД1.

read more

Със заповед на министъра на образованието и науката нашето училище получава статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.Училището ще бъде получател на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост, Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“,…

read more

Ученик от ПГСС „Никола Пушкаров“ се класира сред най-добрите в проведения национален конкурс, посветен на 160-ата годишнина от рождението на Алеко Константинов. В оспорваната надпревара се включиха участници от 93 населени места, които се представиха със 155 писмени разработки.С есе по темата…

read more

Практиката на ученици от професии „Агроеколог“ и „Техник-растениевъд“ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2 се реализира в „Елит С2“ ООД с наставник Димитър Стефанов, „Меджик 16“ ЕООД с наставник Светослав Банов и „Рио Агро“ ООД с…

read more