Училище за пример

От 2.06 до 4.06. в София се проведе едно много вълнуващо събитие за цялата общност на „Заедно в час“ – Финални дни за участници от Випуск 2 на програма „Училища за пример“ и участниците в програма „Нов път в преподаването“.

ПГСС „Никола Пушкаров“ е за първа година част от програмата „Училища за пример“, а екипът от учители организирали „Игри на успеха-2023“ са вече част от общността от хора гледащи към бъдещето с фокус върху успеха на учениците.

„Игри на успеха“ и „Училища за пример“

Ние, учителите по програма „Училища за пример“, създадохме игра, в която се включиха 25 ученици от осмите класове. Учениците се обединиха в племена със собствено име, лого и знаме и се впуснаха с желание за победа и забавление в многокомпонентната игра наречена „Игри на успеха 2023 г.“. Победителите от играта печелят авторитет и правото да организират „Игри на успеха 2024 г.“. А в „Игри на успеха 2024 г.“ ролите ще бъдат разменени, игрите ще бъдат други, ще има нови членове, ще има нови племена и може би още много изненади.

ПГСС „Н.Пушкаров“ е УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИМЕР, защото сме новатори, защото създаваме традиции, изграждаме екипност, развиваме увереност у учениците, даваме знания и получаваме удовлетвореност от свършената работа.

Целта на играта бе да се развие функционалната, емоционалната, физическата и медийната грамотност у учениците. Да развият лични умения като: Изследване на нови неща и постоянно адаптиране към бързо променящия се свят; Способност да изразяваме себе си и да разбираме околните в все по-дигитализирания свят; Мотивиране, подпомагане и вдъхновяване на хората около нас; Взаимодействие при решаване на сложни задачи; Творчество, идеи и иновации за създаване на нови решения за справяне в сложни ситуации; Бърза трансформация към новите изисквания, новите роли и модели.

Екипът от учители създали играта и внедрили традицията „Игри на успеха“ са:

инж.агр. Т. Тодорова, Н. Цонева, Г. Цонева, Т. Енчева, В. Манчева, Н. Неделчева, Д. Динева и И. Добрев.

ПГСС „Н. Пушкаров“ е едно от училищата включени в Програма „Училища за пример“ на Сдружение Заедно в час“.

На 2 март в училище дойде Никола, който е нашия ментор от Сдружение „Заедно в час“ по програма „Училища за пример“. Целта на посещението бе да установим до каква степен учители и ученици работят в екип. Посетените учебни часове в 8.а и 10.б класове показаха висока степен на сътрудничество за високи постижения, развиване на творчески умения и работа в екип.

В ПГСС „Никола Пушкаров“ има създадени два екипа за работа по програмата – лидерски и педагогически. В лидерския екип са включени: Т.Тодорова, Н.Цонева, Г.Цонева, Т.Енчева и В.Манчева, а в педагогическия – Д.Динева, Н.Неделчева и И.Добрев. И пред двата екипа стоят няколко базисни задачи. Една от тях е утвърждаването на гимназията в УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИМЕР чрез създаване на професионални учещи общности сред педагозите. А учениците от 8-те класове да се включат в „ИГРИ НА УСПЕХА“ – 4.4.23 г. и да покажат своите трансверсални умения.