2023-2024 г.

Инж. агр. Теменуга Тодорова – директор на ПГСС „Никола Пушкаров“ бе удостоена с грамота „Неофит Рилски“, връчена от г-жа Елка Станчева, началник на РУО-Търговище. Грамотата е присъдена от Министъра на образованието и науката по предложение на Управителния съвет на Синдиката на ръководителите в системата на народната просвета в България.


Ивелин Добрев, учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – физическо възпитание и спорт – грамота от д-р Людмил Веселинов за постигнати високи постижения в работата си


Стефка Колева, старши учител ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – грамота от д-р Людмил Веселинов за постигнати високи постижения в работата си


Г-жа Йонка Господинова, старши учител ПН Администрация и управление – грамота от д-р Людмил Веселинов, Кмет на община Попово за дългогодишен принос в развитието на българското образование


Г-жа Иринка Антонова – старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – руски език – грамота от д-р Людмил Веселинов, Кмет на община Попово за дългогодишен принос в развитието на българското образование


Д-р Васка Беловска-Неделчева, заместник-директор учебно-производствена дейност – награда „Митрополит Андрей“ на Регионално управление на образованието – гр. Търговище за професионални постижения чрез въвеждане на иновации в учебния процес


Г-жа Петя Цанева – старши учител по обществени науки – грамота „Митрополит Андрей“ на Регионално управление на образованието – гр. Търговище за използване на ефективни педагогически подходи


Зооинж. Светла Николаева, старши учител ПН Растениевъдство и животновъдство – награда „Митрополит Андрей“ на Регионално управление на образованието – гр. Търговище за професионални постижения чрез въвеждане на иновации в учебния процес


Г-жа Таня Атанасова – старши учител по БЕЛ – грамота „Митрополит Андрей“ на Регионално управление на образованието – гр. Търговище за използване на ефективни педагогически подходи


Г-жа Стефка Колева Стойкова – старши учител ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг е удостоена с почетна грамота за принос към развитието на интелигентния туризъм в България. Наградата се присъжда за шеста поредна година от SMARTOURISM.BG за учители, обучаващи ученици в направления за отрасъл туризъм. Г-жа Стойкова е избрана от комисията на SMARTOURISM.BG сред десетки номинирани учители от цялата страна.