8а – проф. Агроеколог 2022-2023
8б – проф. Сътрудник в малък и среден бизнес2022-2023
8в – проф. Техник на селскостопанска техника  2022-2023
8г-1-проф. Готвач2022-2023
8г-2 – проф. Техник-технолог в дървообработването2022-2023
8д – проф. Техник-растениевъд /ТН/2022-2023
9а-1 – проф. Агроеколог 2022-2023
9а-2 – проф. Техник-растениевъд /ТН/2022-2023
9б – проф. Сътрудник в малък и среден бизнес2022-2023
9в – проф. Техник на селскостопанска техника  2022-2023
9г-1-проф. Готвач2022-2023
9г-2 – проф. Техник-технолог в дървообработването2022-2023
10а – проф. Агроеколог 2022-2023
10а-2 – проф. Техник-растениевъд /ТН/2022-2023
10б – проф. Сътрудник в малък и среден бизнес2022-2023
10в – проф. Техник на селскостопанска техника  2022-2023
10г-1 – проф. Организатор на туристическа агентска дейност2022-2023
10г-2-проф. Готвач2022-2023
11а-1 – проф. Агроеколог 2022-2023
11а-2 – проф. Техник-растениевъд /ТН/2022-2023
11б – проф. Сътрудник в малък и среден бизнес2022-2023
11в – проф. Техник на селскостопанска техника  2022-2023
11г – проф. Готвач2022-2023
12а – проф. Техник-растениевъд /РЗА/2022-2023
12б-1 – проф. Икономист2022-2023
12б-2 – проф. Офис – мениджър2022-2023
12в – проф. Техник на селскостопанска техника2022-2023
12г-1 – проф. Организатор на туристическа агентска дейност2022-2023
12г-2 – проф. Готвач   2022-2023