Изпитни материали от Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас МОН

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания Заповед на МОН