През учебната 2023-2024 година в ПГСС „Никола Пушкаров“ учениците се обучават в следните професии и специалности:

8а. клас – професия: Агроеколог, специалност: Агроекология
Класен ръководител: Румяна Христова

8б. клас – Професия: Икономист-информатик, Специалност: Икономическа информатика
Класен ръководител: Ценка Цонева-Масълска

8в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Ангел Ангелов

8г. клас – I група Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, II група Професия: Спедитор-логистик, Специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика

Класен ръководител: Диана Пенева

9а. клас – професия: Агроеколог, специалност: Агроекология
Класен ръководител: Ивелин Добрев

9б. клас – Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, Специалност: Малък и среден бизнес
Класен ръководител: Анатоли Анков

9в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Диланея Динева

9г. клас – I група Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
II група Професия: Техник – растениевъд, Специалност: Трайни насаждения
Класен ръководител: Николета Неделчева

10а. клас – I група – Професия: Агроеколог, Специалност: Агроекология
II група – Професия: Техник-растениевъд, Специалност: Трайни насаждения
Класен ръководител: Йордан Димитров

10б. клас – Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, Специалност: Малък и среден бизнес
Класен ръководител: Десислава Стоянова

10в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Рафет Рафетов

10г. клас – I група Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
II група Професия: Техник-технолог в дървообработването, Специалност: Мебелно производство Класен ръководител: Петя Цанева

11а. клас – I група – Професия: Агроеколог, Специалност: Агроекология
II група – Професия: Техник-растениевъд, Специалност: Трайни насаждения
Класен ръководител: Божидар Бужев

11б. клас – Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, Специалност: Малък и среден бизнес
Класен ръководител: Гергана Цонева

11в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Стефан Стоицов

11г. клас – I група Професия: Организатор на туристическа-агентска дейност, Специалност: Селски туризъм
II група Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Класен ръководител: Елица Бойкова

12а. клас – I група – Професия: Агроеколог, Специалност: Агроекология
II група – Професия: Техник-растениевъд, Специалност: Трайни насаждения
Класен ръководител: Явор Янков

12б. клас – Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, Специалност: Малък и среден бизнес
Класен ръководител: Марияна Димитрова

12в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Иван Иванов

12г. клас – Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Класен ръководител: Таня Христова