През учебната 2022-2023 година в ПГСС „Никола Пушкаров“ учениците се обучават в следните професии и специалности:

8а. клас – професия: Агроеколог, специалност: Агроекология
Класен ръководител: Ивелин Добрев

8б. клас – Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, Специалност: Малък и среден бизнес
Класен ръководител: Анатоли Анков

8в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Диланея Динева

8г. клас – I група Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
II група Професия: Техник-технолог в дървообработването, Специалност: Мебелно производство
Класен ръководител: Николета Неделчева

8д. клас – Професия: Техник – растениевъд, Специалност: Трайни насаждения
Класен ръководител: Румяна Денева

9а. клас – I група – Професия: Агроеколог, Специалност: Агроекология
II група – Професия: Техник-растениевъд, Специалност: Трайни насаждения
Класен ръководител: Йордан Димитров

9б. клас – Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, Специалност: Малък и среден бизнес
Класен ръководител: Десислава Стоянова

9в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Рафет Рафетов

9г. клас – I група Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
II група Професия: Техник-технолог в дървообработването, Специалност: Мебелно производство Класен ръководител: Петя Цанева

10а. клас – I група – Професия: Агроеколог, Специалност: Агроекология
II група – Професия: Техник-растениевъд, Специалност: Трайни насаждения
Класен ръководител: Божидар Бужев

10б. клас – Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, Специалност: Малък и среден бизнес
Класен ръководител: Гергана Цонева

10в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Стефан Стоицов

10г. клас – I група Професия: Организатор на туристическа-агентска дейност, Специалност: Селски туризъм
II група Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Класен ръководител: Елица Бойкова

11а. клас – I група – Професия: Агроеколог, Специалност: Агроекология
II група – Професия: Техник-растениевъд, Специалност: Трайни насаждения
Класен ръководител: Явор Янков

11б. клас – Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, Специалност: Малък и среден бизнес
Класен ръководител: Марияна Димитрова

11в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Иван Иванов

11г. клас – Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Класен ръководител: Таня Христова

12а. клас – Професия: Техник-растениевъд, Специалност: Растителна защита и агрохимия
Класен ръководител: Милена Василева

12б. клас – I група – Професия: Икономист, Специалност: Земеделско стопанство
II група – Професия: Офис-мениджър, Специалност: Бизнес-администратор
Класен ръководител: Ценка Цонева

12в. клас – Професия: Техник на селскостопанска техника, Специалност: Механизация на селското стопанство
Класен ръководител: Диана Димитрова

12г. клас – I група Професия: Организатор на туристическа-агентска дейност, Специалност: Селски туризъм
II група Професия: Готвач, Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
Класен ръководител: Ирена Гатева