ПЪРВО МЯСТО за отбора на ПГСС „Никола Пушкаров“ в областния етап на националното състезание по безопасност на движението по пътищата, на което нашата гимназия бе домакин в този празничен ден. Състезанието започна с лазарски песни от група за народни обичаи „Лазарки“ при НЧ „Искра 1893“ с. Паламарца. Гости на състезанието бяха инж. Д. Петков, заместник кмет на Община Попово и г-жа Ивета Димова, старши експерт по ФВС в РУО-Търговище. Техническата конференция бе открита от инж. агр. Теменуга Тодорова, която пожела на всички участници здраве, успехи и състезателен дух. Комисията за оценяване на писмената и практическата част на състезанието в състав Т. Тодоров – старши юрисконсулт в Община Попово, Димитър Минчев – старши експерт в Община Попово и Иван Иванов – полицейски инспектор пътен контрол класира участвалите четири отбора както следва:

I. ПГСС „Никола Пушкаров“ град Попово

II. ПГтрЛП град Омуртаг

III. ПГИИ „Джон Атанасов“ град Търговище

IV. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Антоново

Г-жа Димова връчи на всички участници и техните ръководители грамоти, подписани от областния управител г-жа Г. Цонева и г-жа Е. Станчева – началник на РУО-Търговище, както и медали и награди, осигурени от ПГСС „Никола Пушкаров“.

Пожелаваме на Габриела от 10.а, Виктор и Цветомир от 9.в, Христо от 8.в клас и техния ръководител Йордан Димитров – учител по физическо възпитание и спорт успех и достойно представяне на националния етап на състезанието! Честито!

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата

Резултати от областния кръг – 29.04.2023 г.

Първа възрастова група

Втора възрастова група

Резултати от общинския кръг – 27.02.2023 г.

Първа възрастова група

Втора възрастова група

Областен кръг – 29. – 30.03.2023 г.

Национално състезание по финансова грамотност

Областен кръг – 18.02.2023 г.

ключ – 9. клас

ключ – 10. клас

ключ – 11. клас

ключ – 12. клас

класиране

Резултати от Националния кръг – 18.03.2023 г.