Национално състезание по безопасност на движението по пътищата

Резултати от областния кръг – 29.04.2023 г.

Първа възрастова група

Втора възрастова група

Резултати от общинския кръг – 27.02.2023 г.

Първа възрастова група

Втора възрастова група

Областен кръг – 29. – 30.03.2023 г.

Национално състезание по финансова грамотност

Областен кръг – 18.02.2023 г.

ключ – 9. клас

ключ – 10. клас

ключ – 11. клас

ключ – 12. клас

класиране

Резултати от Националния кръг – 18.03.2023 г.