Националният център за безопасен интернет разработва и апробира различни методики и материали за обучения на деца, родители и професионалисти. Целта на тези обучения е да се помогне на децата от различни възрасти да се предпазват от многобройните рискове и опасности, когато са в интернет. – https://www.safenet.bg/bg/risks

Национална телефонна линия за онлайн безопастност за деца

Image

Насилие и форми на насилие

Насилието е една от темите, които всички отбягваме, защото поражда много въпросителни, страхове и като цяло не искаме да мислим за неща, които ни застрашават по някакъв начин. За съжаление, ежегодно стотици деца страдат от различни форми на насилие, които често остават скрити, защото не се говори достатъчно за тях.

 • Психическото насилие е една от най-разпространените форми, и много често дори не се възприема като насилие. То се изразява в отправяне на устни заплахи, обиди, необосновани критики, думи които накърняват личното достойнство, злонамерени манипулации и други устни действия, които предизвикват чувства на страх, вина, срам, самота, безсилие. Много често психическото насилие остава неразпознато от околните хора, защото не оставя физически белези или други материални и видими последици, а единствено оставя отпечатък във вътрешния свят на пострадалия.
 • Физическото насилие е може би най-разпознаваемата форма на насилие, но това не я прави по-малко притеснителна и често нейни елементи се възприемат като норма на поведение и отношение. Това е насилие, което има за цел да нарани физически пострадалия, чрез удари с ръка или предмети, ритници, скубане, щипане, ограничаване на физическата свобода на тялото и други действия, които застрашават по някакъв начин целостта на тялото, оставят видими белези и краткосрочни следи и предизвикват чувства на болка, страх, огорчение, срам, безпомощност, гняв.
 • Сексуалното насилие е най-тежката форма на агресия срещу някого. Всяка форма на сексуално насилие е престъпление по закон!
  • Това е когато някой познат или непознат, възрастен или връстник: Отправя сексуални намеци, коментари и прякори, които ни карат да се чувстваме засрамени, неудобно, предизвикват тревога и страх.
  • Настоява да гледате и/или заснемате порнографски снимки и филми. Търси физическа близост, която те кара да се чувстваш притеснен, притиснат, засрамен, объркан.
  • Когато те докосва или изисква ти да го докосваш по части от тялото, които намираш за интимни, и това предизвиква чувства на паника, страх, отвращение, вина, срам, обърканост.
  • Когато някой, против волята ти и независимо от твоята съпротива, настоява и предприема действия към интимни докосвания, отърквания и прониквания с части на тялото или други предмети, спрямо твоите лични полови органи и други части на тялото ти.
  • Много често при пострадалите от сексуално насилие, заради големият шок и ужас от преживяното се наблюдават поведенчески резки промени, изразяващи се във внезапна затвореност, отказ от общуване, струва ни се че човекът блуждае в мислите си, не ни вижда, не ни чува. Често облеклото се заменя с по-широки и провиснали дрехи, които да прикриват тялото или се заменя с много оскъдно, провокативно облекло (важно е да отбележим, че облеклото само по себе си не е симптом, че някой е пострадал. Фактор е, когато промяната е внезапна „от днес за утре“ и няма обяснение или причина за нея). Възможно е да се наблюдават рискови действия, като внезапна системна употреба на алкохол, цигари или други психоактивни вещества, както и самонаранявания, бягство от училище или дома, провокативно отношение към околните, девиантни прояви. Каквато и да е промяната, тя е в отговор на нещо, което се е случило и е оставило силен емоционален отпечатък, с който пострадалия трудно се справя.
 • Училищният тормоз е специфичен вид насилие, което се отличава с това, че се извършва между деца, обикновено в присъствието на други връстници и в отсъствието на възрастни. Изразява се в действия, целящи да наранят физически, обидят, сплашат, злепоставят или унижат дете или група деца. Сигурно се чудиш защо някои деца тормозят? Причините могат да са различни – за да се почувстват силни, да изпъкнат пред останалите или защото самите те са били тормозени. Каквато и да е причината, ако някой те тормози, това е сериозно и може да има тежки последствия върху самочувствието ти, да провокира агресия у теб или да те подтикне към депресия и социална изолация. Първото и най-важно правило е да не отвръщаш на обидите. Напротив, игнорирай поведението и избягвай контакт с тези, които те тормозят. Помоли и приятелите ти да не обръщат внимание на грубостите и се движете в група. Когато си в ситуация на тормоз, контролирай емоциите си. Постарай се лицето ти да е безизразно – не показвай страх, гняв или обида – просто се обърни на другата страна и отмини този, който те тормози. Отиди някъде, където има други хора, по възможност възрастни. Не оставай сам! Питаш се защо? Агресорите точно това целят – да те провокират. Ако изгубиш самоконтрол, подхранваш поведението им и то най-вероятно ще продължи и дори ще ескалира. Когато покажеш, че методите им не работят, ще загубят интерес и ще си намерят друга жертва. Ако все пак тормозът продължи, не се опитвай да се справиш сам. Учителите, родителите, близките ти приятели – всички трябва да знаят какво се случва. Сподели с тях без срам или страх, че това може да влоши ситуацията. Те са тези, които могат да помогнат и спрат тормоза упражняван както над теб, така и вероятно над други твои връстници.
 • Онлайн тормоз или насилие. Характерно за кибертормоза е, че се осъществява в дигитална среда – социалните мрежи, платформите за игри, платформите за съобщения и мобилните телефони. Изразява се в публикуване и изпращане на обидни, заплашителни или подигравателни текстови съобщения, снимки или записи, разпространение на недостоверна информация, кражба на самоличност и др. с цел сплашване, унижение и уронване достойнството на детето, което е жертва на този вид насилие или тормоз. За да си помогнете, покажете на тормозещите, че поведението им е неприемливо. Блокирайте ги и подайте официален сигнал до платформата, в която се случва тормозът. Необходимо е да съберете доказателства – направете екранни снимки на постовете, съобщенията или снимките, които ви притесняват. Не забравяйте, че както в реалния, така и в интернет пространството всеки заслужава уважение – обърнете внимание на това, как самите вие се отнасяте с другите, когато общувате онлайн.
 • Трафикът на хора е организирана престъпна дейност, която е съвременната форма на робство. Обикновено децата и възрастните, които попадат в ситуации на трафик, са подведени от мечтата за по-добър живот, повече възможности, въвлечени са през любовни отношения, а понякога това дори се случва през познати, близки и роднини. Трафикът на хора може да бъде с цел сексуална или трудова злоупотреба. При трудовата злоупотреба се наблюдават различните форми на просия, също незаконен труд, при който заплатеното е в пъти по-малко от полагащото се при законово-регламентирани трудови отношения, както може и условията на труд да не отговарят на предварително договорените и да създават рискови за здравето ситуации. При трафик с цел сексуална злоупотреба и трафикантът и този, който плаща за сексуални услуги са престъпници пред закона! Това са всички форми на склоняване към сексуални действия, порнографски материали и услуги, чрез които трафикантите печелят пари, за сметка на техните жертви, които са въвлечени в дейността против волята им.

Ако разпознаваш себе си или някой познат в някоя от изброените ситуации или преживявания, потърси помощ! Не отлагай! За да спреш насилието ти е необходимо съдействие. Обърни се незабавно към някой възрастен, на когото имаш доверие, училищния психолог, социален работник или друг специалист.
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ, СВЪРЖИ СЕ ДИРЕКТНО С ПОЛИЦИЯТА НА 112.
Свържи се НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА като набереш 116 111. Не отлагай! Ние ще те изслушаме и подкрепим. НЕ СИ САМ!https://116111.bg

Можеш да се свържеш с Национална телефонна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100!