ПГСС „Никола Пушкаров“ е член на:

  • Сдружение на зърнопроизводителите – град Попово;
  • Асоциация на училищата по земеделие, гори и мебели в България;
  • Асоциация на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България;
  • Сдружение „МИГ – Попово“.

ПГСС „Никола Пушкаров“ успешно си партнира с институциите:

Община Попово;

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1882“, град Попово

Дом на културата „Димо Коларов“, град Попово;

Исторически музей, град Попово;

НЧ „Искра 1893“, село Паламарца;

ПГСС „Никола Пушкаров“ реализира качествено професионално обучение в реална работна среда благодарение на фирмите – партньори.

„Елена груп“ ООД, град Попово
СД „Добромир Йорданов-Огнян Илиев – ЕЗОКС“, с. Славяново
ЗК „Напредък“, с. Медовина
ЗК „Хан Кардам 91“, с. Кардам
ЗК „Паламарца 92“, с. Паламарца
ЗКПУ „Калакоч 92“, с. Ковачевец
ЗП „Златко Илиев Златев“, с. Зараево
ЗК „28 Декември-92“, с. Захари Стояново
ЗК „Христо Ботев“, с. Люблен
ЗК „Сеячи-92“, кв. Сеячи, град Попово
ЗК „Прогрес-94“, гр. Опака
ЗК „Напредък“, с. Светлен
ЕТ „Светослав Славчев – Перос“, гр. Попово
ЕТ „Нанси-2002-Н.Петрова“, гр. Попово
ЕТ „Тодоров-93“, гр. Попово
„Гужер-комерс“ ЕООД, с.Зараево
„Марини 99“ ООД, гр. Попово
„Рива – 97“ ЕООД, гр. Попово
“Крепост 2001” ЕООД, с. Крепча
„Елит С2“ ООД, гр. Попово
„Агротранс 79“ ЕООД, гр. Попово
„Агросем 2000“ ООД, град Попово
„Старт-2005“ ЕООД, град Попово
„Агротех 76“ ООД, град Попово
„Рио-Агро“ ООД, град Попово
„Попово Инн“ ЕООД, гр. Попово  
„Тео-кар“ ЕООД, град Попово
„Инжсервиз“ ООД, град Попово
„Експрескар 08“ ООД, гр. Попово
Фондация „Ботаника лайф“ с. Надарево

Международни партньори:

•DEULA , град Нинбург, Германия;

•ISSA „G.Fortunato“ – град Потенца, Италия;

•Биоферма „Патрис“, град Сполето, Италия;

•Braga Mob – град Брага, Португалия;

•MFR град Лесневен, Франция;

•ПГ „Фатма Алийе“ – град Мерсин, Турция;

•Институт за промотиране и сертифициране на селскостопански продукти – град Бер (Верия), Гърция

•«Мат-адвантич», град Сабадел, Испания

•Нови партньори от Полша и Северна Македония и други.