Членовете на клуб „Забавно програмиране“ внесоха празнично настроение в училищното фоайе чрез изготвена от тях дигитална картичка, предназначена за любимите учителки.