Проект „Знаещи и можещи бъдещи лидери“ /2022-2025/

Основната цел на иновацията е да мотивира и подготви учениците за успешна личностна и професионална реализация чрез развитие на умения за работа с нови дигитални технологии и умения за презентиране, изработване на рекламни продукти и брандиране. Иновацията включва въвеждане на нов учебен предмет в 8 и 9 клас като предмет от разширена професионална подготовка и като факултативен учебен предмет в 10 клас, включване на ново учебно съдържание в учебна практика Работа с компютърна и офис техника и използване на иновативни методи. Иновацията е тригодишна и ще включва всички ученици, които през учебната 2022-2023 година ще бъдат 8 клас.

Проект „Общуваме с миналото с поглед към бъдещето – професии за устойчиво развитие“ /2020-2022/

Проект “Виртуална разходка” /2019-2020/