Списък на стипендиантите през втория срок на учебната 2022-2023 година – ВИЖ