МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ КОВИД-19

Декларация от родител

Декларация от ученик

МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПГСС “НИКОЛА ПУШКАРОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19