Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » В помощ на ученика » За вас зрелостници
Полезни връзки #1


ОБЯВИ:Включете се в новото предизвикателство!!!
ВАЖНО!!! Информация на родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ
Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
За вас зрелостници


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Заповед №РД09-1807/31.08.2021г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2021/2022 година

Изпитни материали

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Заповед №РД09-1809/31.08.2021г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията/специалността за придобиване втора и трета степен на професионална квалификация и срокове за подаване на заявления /съгласно Заповед №261/28.10.2021г. на Директора на ПГСС - гр. Попово/

УТВЪРДЕНИ НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

II степен на професионална квалификация за:
Професия: "Готвач" - теория
Професия: "Готвач" - практика

III степен на професионална квалификация за:
Професия: "Техник-растениевъд" - теория
Професия: "Техник-растениевъд" - практика

Специалност: "Земеделско стопанство" - теория и практика

Специалност: "Механизация на селското стопанство" - теория
Специалност: "Механизация на селското стопанство" - практика

Специалност: "Селски туризъм" - теория
Специалност: "Селски туризъм" - практика

Професия: "Фермер" - теория
Професия: "Фермер" - практика

ИЗБЕРЕТЕ ВУЗ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ

СУ "Св. Климент Охридски"
АУ - ПЛОВДИВ

РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ГАРАНТИРАН ПРИЕМ БЕЗ КОНКУРСЕН ИЗПИТ в специалностите на Аграрно-индустриалния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“
ЛИНКOВЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕЗЕНТАЦИОННИТЕ ФИЛМИ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ АГРАРНО – ИНДУСТРИАЛНИЯ ФАКУЛТЕТ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Икономически университет - Варна
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Технически университет - София
Технически университет - Варна - линк към сайта: http://www.tu-varna.bg
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново - линк към сайта: http://www.nvu.bg
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна - линк към сайта: http://www.naval-acad.bg
Полезни връзки #2

Час & Дата