Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » План-прием » Утвърден държавен план-прием
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Утвърден държавен план-прием

Утвърден държавен план-прием
при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово
за учебната 2020/2021 година

На основание Заповед № РД-06-47/24.03.2020 година, на основание чл. 252, ал. 1, чл. 254, ал. 2 и чл. 143, ал. 2, т. 1 от ЗПУО, чл. 52, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и чл. 3, ал. 2, т. 15 от ПУФРУО в ПГСС "Никола Пушкаров" - Попово е утвърден следния държавен план-прием:
Професия Специалност Брой паралелки
621140 Агроеколог 6211401 Агроекология 0,5
621010 Техник - растениевъд 6210103 Трайни насаждения 0,5
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес 1
621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство 1
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 0,5
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120102 Селски туризъм 0,5

Полезни връзки #2

Час & Дата