Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Проект "Успех"
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Проект "Успех"

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.
Сайт на проекта - https://uspeh.mon.bg

През учебната 2013/2014год. ПГСС "Никола Пушкаров" се включи в проекта и ще развива следните извънкласни и извънучилищни дейности:

Области на ИИД

Наименование на ИИД

Форма на ИИД

Ръководител на група

1.

Здравословен начин на живот

Зелени алтернативи

клуб

Мариана Цанева

2.

Здравно образование

Здраве

клуб

Милена Михалева

3.

Хуманитарни науки

Магията на словото

клуб

Таня Христова

4.

Хуманитарни науки

Опит за телепортация

клуб

Диана Трифонова

5.

Предприемачество

Workshop за комикси

клуб

Диланея Добрева

6.

Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите

Шахмат

клуб

Павел Павлов

7.

Граждански компетентности

Родолюбие

клуб

Илия Митев

8.

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

Фолклорът на моя край

клуб

Йордан Димитров

9.

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

Пъстра китка

клуб

Калинка Кюранова

10.

Граждански компетентности

Моден свят

клуб

Светла Николаева

11.

Здравословен начин на живот

Кулинарен глобус

клуб

Мариана Цанева

12.

Културни компетентности

Арт-ателие

клуб

Стефка Стойкова

13.

Културни компетентности

Арт-свят

клуб

Миглена Миланова

14.

Дигитални компетентности

Web-дизайн

клуб

Калинка Кюранова

15.

Дигитални компетентности

Фото-мания

клуб

Марияна Димитрова

16.

Предприемачество

Лидерът в действие

клуб

Мария Минчева

17.

Здравно образование

Туризъм

клуб

Емил Букреев

Полезни връзки #2

Час & Дата