Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Управление за ефективно професионално образование
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Управление за ефективно професионално образование


Учители от ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово от 04.12 - 06.12.2013 г. взеха участие в обучение провело се в гр. Банкя, насочено към развиване на управленски умения. То се осъществява по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, проект BG051PO001-3.2.03.0001 "Управление за ефективно професионално образование". Директен бенефициент е Министерство на образованието и науката, като общата стойност на проекта е 1 000 000 лева, периода за изпълнение на проекта е януари 2012 г.- октомври 2014 г. Обучението се извърши на два модула, като първият изцяло е насочен към самооценяване на професионалното образование, а вторият модул обхваща въвеждането на система за управление на качеството в професионалните гимназии. Координатори на проекта са Нов български университет.
Полезни връзки #2

Час & Дата