Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Проект "Ученически практики"
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Проект "Ученически практики"

Проект BG051PO001-3.3.07 – 0001 „Ученически практики”
И през учебната 2014/2015 година ПГСС "Никола Пушкаров" се включи в проект BG051PO001-3.3.07 – 0001 „Ученически практики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Сайт на проекта - https://praktiki.mon.bg

На 01.12.2014г. учениците стартираха своята практика в реална работна среда.

Екипът по проекта BG051PO001-3.3.07 – 0001 „Ученически практики” е в състав: Директор (Функционален експерт, организатор „Ученически практики” – г-жа Теменуга Тодорова; Счетоводител (Училищен финансист) – г-жа Иванка Сиракова; консултант на учениците за избор на практика – г-н Владимир Вангелов и наблюдаващи учители – г-н Найден Георгиев, г-жа Стефка Колева, г-н Стоян Минчев и г-жа Ценка Цонева.

Общо 55 ученици от професиите "Техник-растениевъд" - 10 ученици, "Техник на селскостопанска техника" - 20 , "Икономист" - 15 и "Организатор на туристическа-агентска дейност" - 10 ще провеждат производствената си практика в реални уславия.
На 21.11.2014г. бяха подписани договори с работодателите, на 27.11.2014г. се проведе родителска среща с родители, ученици, работодатели и екипа по проекта. На тази среща бяха сключени договорите за провеждане на обучение на учениците по този проект.
Полезни връзки #2

Час & Дата