Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Леонардо да Винчи
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Леонардо да Винчи


ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ"

Със среща коктейл с представители на медиите, местния бизнес, родители и ученици и в присъствието на г-жа Т.Тодорова - директор на ПГСС "Н. Пушкаров" приключи последната дейност по проект "Европейски практики в биоземеделието и селския туризъм", Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност".
Координаторът на проекта г-жа Р. Стефанова чрез презентация запозна присъстващите с резултатите от проведената мобилност в биоферма "Патрис" град Сполето, Италия. Бяха изведени добрите практики и значението на мобилността за реализацията на европейския трудов пазар.
Г-жа Тодорова връчи сертификати на бенефициентите по проекта и им пожела да продължават да търсят възможности за професионално и личностно израстване чрез Програма "Учене през целия живот".

Информация за хода на дейностите по проекта може да намерите на сайта на проекта - https://pgss-popowo1.webnode.com
Полезни връзки #2

Час & Дата