Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Проект "Подкрепа за успех"
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Проект "Подкрепа за успех"


За учебната 2019-2020 година в ПГСС "Никола Пушкаров" - Попово са сформирани следните организационни педагогически форми за превенция на обучителните затруднения:
*Български език и литература – 10б клас с ръководител - Росица Стефанова


*Български език и литература – 10в клас с ръководител - Таня Христова


*Български език и литература – 10а клас с ръководител - Диана Трифонова


*Български език и литература – 12 клас с ръководител - Диана Трифонова


*Математика – 10 клас с ръководител - Диана Пенева


*Математика – 9 клас с ръководител - Диана Димитрова


*Информационни технологии – 10 клас с ръководител - Калинка Кюранова


*Английски език – 10б клас с ръководител - Николета Неделчева


*Английски език – 11 клас с ръководител - Николета Неделчева


*Английски език – 10в клас с ръководител - Диланея ДиневаС бюджет от 127 759 359 лева стартира проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. Това обяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на встъпителната пресконференция за представяне на проекта.
ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - ПОПОВО
Полезни връзки #2

Час & Дата