Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Партньори на управление
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Партньори на управление

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 С решение № 152/19.10.2010г. по Фирмено дело 11/2011 на Търговищки окръжния съд, е вписано в регистър №5 за юридически лица с нестопанска цел „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – гр. Попово” с Председател на съвета на настоятелите АНАТОЛИ АНКОВ

Членове:

1. ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА

2. НЕДЯЛКА ЦОНЕВА

3. КАЛИНКА КЮРАНОВА

4. ЙОНКА ГОСПОДИНОВА

УСТАВ на сдружение с нестопанска цел "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – гр. Попово"ФИРМИ ПАРТНЬОРИ
ЕТ „Н-С-Надежда Събева“, гр. Попово (Семеен хотел и ресторант „Дани Бел“)

„Сезоните“ ЕООД, гр. Попово (сладкарница „Алекса“)

ЕТ „Радослав Икодиев“, гр. Попово (Ресторант „Българска кухня“)

„Рива – 97“ ЕООД, гр. Попово (Бистро „Арно“)

„Попово Инн“ ЕООД, гр. Попово (Хотел „Попово Инн“)

„Водстрой“ АД, гр. Разград (Хотел „Водстрой“)

ЕТ „Светослав Славчев - Перос“, гр. Попово (Ресторант „Стария бор“)

„Попово Инн“ ЕООД, гр. Попово (Хотел „Попово Инн“)

“Крепост 2001” ЕООД с. Крепча

„Елит С2“ ООД, гр. Попово

„Елена Груп“ ЕООД гр. Попово

ЗК „Напредък“ с. Медовина

„Агротранс 79“ ЕООД гр. Попово

ЗКПУ „Калакоч 92“, с. Ковачевец

ЗП „Златко Илиев Златев“ с. Зараево
„Родина Плод“ ЕООД гр. Попово
ЗК „28 Декември-92“ с. Захари Стояново
ЗК „Христо Ботев“ с. Люблен
„Гужер Комерс“ ЕООД
СД „Д. Йорданов-О. Илиев-ЕЗОКС“ гр. Попово
Община Попово
ЕТ „Сола-М. Бодев-П. Бодева“ – Петранка Пенева Бодева с. Зараево
„Български Бергман“ АД, с. Гърчиново
„ФСО-2“ ООД гр. Попово
ЗК „Сеячи-92“ кв. Сеячи
ЦНСТД/МБУ и ЦОП гр. Попово
„Алко-Кар“ ЕООД, гр. Попово
ЕТ „Неждай Хасанов“, с. Медовина
ЗК „Прогрес-94“, гр. Опака
„И-Карс 2016“ ЕООД, гр. Опака

„Експрескар 08“ ООД, гр. Попово

ЕТ „Течев-Станимир Станчев“, гр. Опака

ЗК „Напредък“, с. Светлен

ЗКПУ „Паламарца-92‘, с. Паламарца

ЕТ „Добруджа-97-Станчо Станев“, с. Еленово

„Каприз 2008“ ООД, гр. Търговище

ЕТ „Тодоров-93“, гр. Попово

„Марини 99“ ООД, гр. Попово (Семеен хотел и ресторант „Марини“)

„Кубера 2012“ ЕООД, гр. Попово (Бар „Бакарди“)

„Ю и Р“ ЕООД, гр. Попово (Кафе-бар, с. Светлен)

ЕТ „Нанси-2002-Н.Петрова“, гр. Попово (Снек-бар „Димофф“)

„ЧЕДО-07“, гр. Варна (Хотел „Европа“, гр. Попово)

„ДИ-ВИ“ ЕООД, гр. Попово (Комплекс „Макао“)

Полезни връзки #2

Час & Дата