Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Проект "Образование за утрешния ден"
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Проект "Образование за утрешния ден"


Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

През учебната 2019/2020 г. в ПГСС "Н. Пушкаров" са сформирани два клуба: клуб "Дигитални компетентности" с ръководител Калинка Кюранова и клуб "Дигитална креативност" с ръководител Марияна Димитрова.


Целите на клуб "Дигитални компетентности" са:
 Да се усвоят зания и умения за работа с програмните приложения Word, Excel и Forms в OneDrive, за създаване и споделяне на дигитално съдържание;
 Да се повиши мотивацията им за учене;
 Да се усвоят знания и умения за създаване на просто цифрово съдържание (например текст, таблици, изображения) в поне един файлов формат, използвайки дигитални инструменти;
 Да се усвоят знания и умения за редактиране на съдържание, създадено от други;
 Да се създадат работещи механизми за интегриране на дейности от едно приложение на OneDrive в друго;
 Да се развият логическото мислене, съобразителността, умения да вземат решения и работа в екип.Целите на клуб "Дигитална креативност" са:
- Формиране на умения и навици за практическа работа с компютър.
- Формиране на компетентно и отговорно отношение към новите технологии за обработка на информация.
- При използване на дигитални инструменти да прилагат определени правила за комуникация.Сайт на проекта - https://oud.mon.bg
Полезни връзки #2

Час & Дата