Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Обществен съвет
Полезни връзки #1


Бисквитки
Този сайт използва бисквитки!
Ние използваме бисквитки за функционира-
нето на уебсайта, статистически и маркетин-
гови. Чрез маркиране на "Статистически" и "Маркетингови" бисквитки, Вие се съглася-
вате с използването им.


Необходими
Статистически
Маркетингови
Допълнителна информация за "Бисквитки"
Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ брой 75/27.09.2016 година - прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.09.2019 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 4.10.2019 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.10.2019 година прочети

Покана за участие в провеждане на общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.10.2019 година прочети

Поименния състав на Обществения съвет при ПГСС "Никола Пушкаров" 
     съгласно Заповед №468/05.12.2019година:


1. Преставител на общината - Владимир Иванов

2. Представител на работодателите - Димитър Тодоров

3. Преставители на родителите:
    

   a. Стефка Юлиянова
    

   b. Любомира Иванова
    

   c. Красимира Василева


4. Резерви:
    

   a. Христо Христов
    

   b. Николета Маркова


Покана за събрание на родителите на 17.10.2019 година прочети

Покана за събрание на родителите на 5.11.2019 година прочети

Протокол №1/5.11.2019 година от Общо събрание на родителите на ученици, обучаващи се в ПГСС „Никола Пушкаров“ през учебната 2019/20202 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 04.12.2019 година прочети

Протокол №1/04.12.2019 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.12.2019 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.12.2019 година прочети

Протокол №2/17.12.2019 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 07.01.2020 година прочети

Протокол №3/07.01.2020 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ - 14.01.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.01.2020 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.01.2020 година прочети

Протокол №4/16.01.2020 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.02.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.03.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.05.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 26.06.2020 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.07.2020 година прочети

Протокол №5/14.07.2020 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.07.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 01.09.2020 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 01.09.2020 година прочети

Протокол №6/01.09.2020 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Поименния състав на Обществения съвет при ПГСС "Никола Пушкаров" 
     съгласно Заповед №46/01.09.2020година:


1. Преставител на общината - Христо Белчев
2. Представител на работодателите - Димитър Тодоров

3. Преставители на родителите:
    

   a. Стефка Юлиянова
    

   b. Любомира Иванова
    

   c. Красимира Василева


4. Резерви:
    

   a. Христо Христов
    

   b. Николета Маркова


Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2019/2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.09.2020 година прочети

Полезни връзки #2

Час & Дата