Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Обществен съвет
Полезни връзки #1


ОБЯВИ:ВАЖНО!!! Информация на родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ
Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ брой 75/27.09.2016 година - прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.09.2019 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 4.10.2019 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.10.2019 година прочети

Покана за участие в провеждане на общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.10.2019 година прочети

Поименния състав на Обществения съвет при ПГСС "Никола Пушкаров" 
     съгласно Заповед №468/05.12.2019година:


1. Преставител на общината - Владимир Иванов

2. Представител на работодателите - Димитър Тодоров

3. Преставители на родителите:
    

   a. Стефка Юлиянова
    

   b. Любомира Иванова
    

   c. Красимира Василева


4. Резерви:
    

   a. Христо Христов
    

   b. Николета Маркова


Покана за събрание на родителите на 17.10.2019 година прочети

Покана за събрание на родителите на 5.11.2019 година прочети

Протокол №1/5.11.2019 година от Общо събрание на родителите на ученици, обучаващи се в ПГСС „Никола Пушкаров“ през учебната 2019/20202 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 04.12.2019 година прочети

Протокол №1/04.12.2019 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.12.2019 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.12.2019 година прочети

Протокол №2/17.12.2019 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 07.01.2020 година прочети

Протокол №3/07.01.2020 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание на колектива на ПГСС „Никола Пушкаров“ - 14.01.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.01.2020 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.01.2020 година прочети

Протокол №4/16.01.2020 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.02.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.03.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.05.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 26.06.2020 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.07.2020 година прочети

Протокол №5/14.07.2020 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.07.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 01.09.2020 година прочети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 01.09.2020 година прочети

Протокол №6/01.09.2020 година от заседание на Обществения съвет при към ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Поименния състав на Обществения съвет при ПГСС "Никола Пушкаров" 
     съгласно Заповед №46/01.09.2020година:


1. Преставител на общината - Христо Белчев
2. Представител на работодателите - Димитър Тодоров

3. Преставители на родителите:
    

   a. Стефка Юлиянова
    

   b. Любомира Иванова
    

   c. Красимира Василева


4. Резерви:
    

   a. Христо Христов
    

   b. Николета Маркова


Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2019/2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.09.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.09.2020 година прочети

Покана за участие в заседание на Обществен съвет при ПГСС “Н. Пушкаров“ на 12.10.2020 година прочети

Протокол №1/12.10.2020 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на педагогически съвет и Общо събрание при ПГСС “Н. Пушкаров“ на 14.10.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание при ПГСС “Н. Пушкаров“ на 21.10.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.11.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.11.2020 година прочети

Протокол №2/13.11.2020 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 11.12.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.12.2020 година прочети

Протокол №3/14.12.2020 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.12.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 20.01.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 25.01.2021 година прочети

Протокол №4/25.01.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 02.02.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 22.02.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.03.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 30.03.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.04.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.04.2021 година прочети

Протокол №5/14.04.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.05.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.06.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 29.06.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.07.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 19.07.2021 година прочети

Протокол №6/19.07.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 26.08.2021 година прочети

Протокол №7/26.08.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 01.09.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.09.2021 година прочети

Протокол №8/14.09.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2020/2021 година прочетиУЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.09.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 23.09.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.09.2021 година прочети

Протокол №1/24.09.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 07.10.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.10.2021 година прочети

Протокол №2/18.10.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет и общо събрание към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 19.10.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 26.10.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 08.12.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.12.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 22.12.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 06.01.2022 година прочети

Протокол №3/06.01.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 10.01.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 25.01.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 27.01.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.02.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.03.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.03.2022 година прочети

Протокол №5/16.03.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 23.03.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.04.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 20.04.2022 година прочети

Протокол №6/20.04.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Полезни връзки #2

Час & Дата