Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Обществен съвет
Полезни връзки #1


ОБЯВИ:Включете се в новото предизвикателство!!!
ВАЖНО!!! Информация на родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ
Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ брой 75/27.09.2016 година - прочети

Поименния състав на Обществения съвет при ПГСС "Никола Пушкаров" 
     съгласно Заповед №46/01.09.2020година:


1. Преставител на общината - Христо Белчев
2. Представител на работодателите - Димитър Тодоров

3. Преставители на родителите:
    

   a. Стефка Юлиянова
    

   b. Любомира Иванова
    

   c. Красимира Василева


4. Резерви:
    

   a. Христо Христов
    

   b. Николета Маркова


Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2019/2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.09.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.09.2020 година прочети

Покана за участие в заседание на Обществен съвет при ПГСС “Н. Пушкаров“ на 12.10.2020 година прочети

Протокол №1/12.10.2020 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на педагогически съвет и Общо събрание при ПГСС “Н. Пушкаров“ на 14.10.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на Общо събрание при ПГСС “Н. Пушкаров“ на 21.10.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.11.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.11.2020 година прочети

Протокол №2/13.11.2020 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 11.12.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.12.2020 година прочети

Протокол №3/14.12.2020 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.12.2020 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 20.01.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 25.01.2021 година прочети

Протокол №4/25.01.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 02.02.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 22.02.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.03.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 30.03.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.04.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.04.2021 година прочети

Протокол №5/14.04.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.05.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.06.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 29.06.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.07.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 19.07.2021 година прочети

Протокол №6/19.07.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 26.08.2021 година прочети

Протокол №7/26.08.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 01.09.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.09.2021 година прочети

Протокол №8/14.09.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2020/2021 година прочетиУЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.09.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 23.09.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 24.09.2021 година прочети

Протокол №1/24.09.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 07.10.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.10.2021 година прочети

Протокол №2/18.10.2021 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет и общо събрание към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 19.10.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 26.10.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 08.12.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 17.12.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 22.12.2021 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 06.01.2022 година прочети

Протокол №3/06.01.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 10.01.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 25.01.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 27.01.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.02.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.03.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 16.03.2022 година прочети

Протокол №5/16.03.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 23.03.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 18.04.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 20.04.2022 година прочети

Протокол №6/20.04.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 12.05.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 23.05.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 13.06.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 20.06.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 29.06.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 08.07.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 14.07.2022 година прочети

Протокол №7/14.07.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 01.09.2022 година прочети

Покана за участие в провеждане на заседание на Обществен съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 01.09.2022 година прочети

Протокол №8/01.09.2022 година от заседание на Обществения съвет при ПГСС „Никола Пушкаров“ прочети

Годишен отчет за дейността на Обществения съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ за учебната 2021/2022 година прочетиУЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Покана за участие в провеждане на заседание на Педагогическия съвет към ПГСС „Никола Пушкаров“ на 15.09.2022 година прочети

Полезни връзки #2

Час & Дата