Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Нова възможност за моето бъдеще
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Нова възможност за моето бъдеще

    
САЙТ НА ПРОЕКТА - http://validirane.mon.bg
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТА
  От 25.11. до 29.11. в хотел "Тера Европа" гр. Търговище се проведе регионално обучение на консултантите, представители на институциите, участващи в проект BG051PO001-4.3.03-0001 "Нова възможност за моето бъдеще", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси". В обучението взеха участие: Стоян Минчев - зам. директор производствено обучение, Васка Белчовска-Неделчева - учител професионално направление Пътувания и свободно време и Йонка Господинова - старши учител професионално направление Стопанско управление и администрация.
  В обучението взеха участие и други учители от професионалните гимназии в област Търговище и представители на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и КНСБ, които са партньори по проекта.
  Темата на обучението беше увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Цел на обучението беше придобиване на квалификация и умения от консултантите за извършване на мотивиране и начално консултиране в процеса на валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.
В края на обучението всеки консултант трябва да познава:
- специфичната терминология, свързана с валидирането;
- целите на проекта и дейностите за тяхното постигане;
- нормативните документи в образованието;
- етапи на валидиране;
- принципи на комуникация и екипност.
В края на обучението всеки консултант трябва да може:
- да изполва и прилага специфичната терминология;
- да разяснява целите и ползите от реализиране на проекта;
- да работи с хора - комуникативност, мотивиране и екипност.
В края на обучението участниците получиха Удостоверение за консултант начално консултиране.
Полезни връзки #2

Час & Дата