Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Национални програми към МОН
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Национални програми към МОН


& Национална програма „Модернизиране системата на професионалното образование”
Основната цел на проекта „Чрез нова техника към модерно земеделие и качествено професионално образование“ е повишаване на относителния дял на трудова и социална реализация на завършващите в ПГСС "Никола Пушкаров" чрез осигуряване на материално-техническа база за специалностите "Механизация на селското стопанство", "Цветарство" и "Производител на селскостопанска продукция", "Растителна защита и агрохимия". Със закупените нови:
- Агрегат за растителна защита /пръскачка/ с компютър за управление;
- Приспособление /хедер/ за прибиране на слънчоглед;
- Раздробител /сечка/ за слънчогледови стъбла;
- Радионавигационен GPS приемник за навигация на селскостопански машини;
- Влагомер с мелничка;
- Водоструйна машина KARCHER К 5 - Инверторен заваръчен апарат DC COMBO WELD E 200 A
комплектовахме закупените по проекта на по-ранен етап нов трактор и зърнокомбайн. Така учениците, обучавани в нашето училище, ще подобрят знанията, уменията и компетенциите си и ще ги прилагат с изцяло обновена селскостопанска техника. С реализирането на този проект се насърчава предприемаческия дух на учениците и интересът им към новостите в селскостопанското производство, помага им да се наложат като конкурентноспособни на пазара на труда специалисти.
Проектът за 2015 година се осъществи с помощта на партниращите ни стопански организации, на които сърдечно благодарим. Това са: 1. "АГРОТЕХ-76" ЕООД гр. Попово, с предмет на дейност ремонт, поддръжка, продажба на резервни части за селскостопанска техника - трактори и селскостопански машини.
2. "Елит С2" ООД се занимава с обработка на 4 200 дка земеделски земи и производство на селскостопанска продукция.
3. "Елит 3" ООД се занимава с обработка на 2000 дка земеделски земи и производство на селскостопанска продукция.
Инвестициите в материално-техническата база допринасят за осъществяване на качествено професионално образование в ПГСС "Н. Пушкаров" гр. Попово.


& Национална програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час”
Проект, чрез който се осигурява заместване на отсъстващи учители от учебни часове.
Полезни връзки #2

Час & Дата