Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Нормативни документи
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Нормативни документи
 Етичен кодекс на училищната общност при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

Стратегия за развитие на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово за периода 2016 - 2020 год.

План за действие с финансиране за изпълнение на Стратегията за развитие на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово за учебната 2020/2021 година

Наръчник по качество в ПГСС „Никола Пушкаров“

Мерки за повишаване качеството на образование и обучение в ПГСС „Никола Пушкаров“

Оценъчна карта за установяване качеството на образование и обучение в ПГСС „Никола Пушкаров“

Анкетна карта за качеството на административното обслужване в ПГСС „Никола Пушкаров“

План по стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Закон за защита от дискриминация

Правила за отпускане на стипендии на ученици от ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

Спортен календар на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

Полезни връзки #2

Час & Дата