Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Нормативни документи
Полезни връзки #1


ОБЯВИ:
Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Нормативни документи
 Етичен кодекс на училищната общност при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

Стратегия за развитие на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово за периода 2021 - 2024 год.

План за действие с финансиране за изпълнение на Стратегията за развитие на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово за учебната 2020/2021 година

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021–2030)

План за действие за Безопасност на движението по пътищата на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово за учебната 2020-2021 година

Наръчник по качество в ПГСС „Никола Пушкаров“

Мерки за повишаване качеството на образование и обучение в ПГСС „Никола Пушкаров“

Оценъчна карта за установяване качеството на образование и обучение в ПГСС „Никола Пушкаров“

Анкетна карта за качеството на административното обслужване в ПГСС „Никола Пушкаров“

План по стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Закон за защита от дискриминация

Правила за отпускане на стипендии на ученици от ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

Спортен календар на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

Полезни връзки #2

Час & Дата