Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Нормативни документи
Полезни връзки #1


ОБЯВИ:

ВАЖНО!!! Информация на родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ
Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Нормативни документи
 Етичен кодекс на училищната общност при ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово за учебната 2021/2022 година

Стратегия за развитие на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово за периода 2021 - 2024 год.

План за действие с финансиране за изпълнение на Стратегията за развитие на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово за учебната 2021/2022 година

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово за учебната 2021/2022 година

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021–2030)

План за действие за Безопасност на движението по пътищата на ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово за учебната 2021-2022 година

Наръчник по качество в ПГСС „Никола Пушкаров“

Мерки за повишаване качеството на образование и обучение в ПГСС „Никола Пушкаров“ - учебна 2021-2022 година

Оценъчна карта за установяване качеството на образование и обучение в ПГСС „Никола Пушкаров“

Анкетна карта за качеството на административното обслужване в ПГСС „Никола Пушкаров“

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2021/2022 г.Полезни връзки #2

Час & Дата