Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Защита на личните данни
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Защита на личните данни

Защита на личните данни в
в ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - УЕБСАЙТ

Информация и данни за контакт с Администратора:
Наименование: Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ 
ЕИК/Булстат: 000877832
Адрес:  гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, ул.“Раковска“ № 1
Телефон: Директор: 0608/4-65-51
            Счетоводство: 0608/4-65-52
Ел. поща: info@pgss-popovo.com  Интернет страница: https://pgss-popovo.com/
 
Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:
Асоциация на длъжностните лица по защита на данните
Име: Живко Павлов
Ел. поща: office@adpo.bg  
Тел: 02/492 0 112
Интернет страница: www.adpo.bg
 
Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bgПолезни връзки #2

Час & Дата