Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Колектив
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Колектив

Росица Стефанова,
Главен учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература,
E-mail: r.stefanova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Таня Христова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература,
E-mail: t.atanasova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Диана Трифонова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература,
E-mail: d.trifonova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Диана Пенева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Математика,
E-mail: d.peneva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Диана Димитрова,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - по Математика,
E-mail: d.dimitrova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Калинка Кюранова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Информатика и информационни технологии,
E-mail: k.kyuranova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Владимир Стойков,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - История и цивилизация,
E-mail: v.stoikov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Гергана Цонева,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - История и цивилизация,
E-mail: g.tsoneva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Милена Василева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Химия и ООС и Физика и астрономия,
E-mail: m.vasileva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Божидар Бужев,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Химия и ООС,
E-mail: b.bugev@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Румяна Денева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Биология и здравно образование,
E-mail: r.hristova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Десислава Стоянова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - География и икономика,
E-mail: d.stoyanova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Петя Цанева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Обществени науки,
E-mail: p.tsaneva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Диланея Динева,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
E-mail: d.dineva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Иринка Антонова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
E-mail: i.antonova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Николета Неделчева,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
E-mail: n.nedelcheva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Мария Минчева,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език,
E-mail: m.mincheva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Теодора Иванова,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Немски език,
E-mail: t.ivanova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Стефан Стоицов,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание и спорт,
E-mail: s.stoichov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Илия Митев,
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание и спорт,
E-mail: i.neichev@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Йордан Димитров,
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание и спорт,
E-mail: i.dimitrov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Йонка Господинова,
Старши учител ПН - Администрация и управление,
E-mail: i.gospodinova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Ценка Цонева-Масълска,
Старши учител ПН - Администрация и управление,
E-mail: ts.tsoneva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Мая Илиева,
Старши учител ПН - Администрация и управление,
E-mail: m.ilieva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Марияна Димитрова,
Старши учител ПН - Администрация и управление,
E-mail: m.dimitrova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Ива Иванова,
Учител ПН - Пътувания, туризъм и свободно време,
E-mail: i.ivanova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Елица Бойкова,
Учител ПН - Пътувания, туризъм и свободно време,
E-mail: e.boikova@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Стефка Стойкова,
Старши учител ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг,
E-mail: s.koleva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Ирена Гатева,
Учител ПН - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг,
E-mail: i.gateva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Мариана Цанева,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: m.tsaneva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Явор Янков,
Учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: q.qnkov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
инж. Андрей Борисов,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: a.borisov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
инж. Найден Николов,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: n.nikolov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Рафет Рафетов,
Учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: r.rafetov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
инж. Иван Иванов,
Учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: i.ivanov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Антон Парашкевов,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: a.parashkevov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Александър Александров,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: a.aleksandrov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Светла Николаева,
Старши учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: s.nikolaeva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Иван Маринов,
Учител ПН - Растениевъдство и животновъдство,,
E-mail: i.marinov@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Веселка Кънева-Христова,
Педагогически съветник,
E-mail: v.mancheva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Стефка Василева,
Ресурсен учител,
E-mail: s.vasileva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Теодора Енчева,
Ресурсен учител,
E-mail: t.encheva@pgsspopovo.onmicrosoft.com
Полезни връзки #2

Час & Дата