Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на училището » Квалификационна дейност
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Квалификационна дейност
 Вътрешни правила за квалификация на педагогическите специалисти в ПГСС „Н. ПушкароВ“ гр. Попово

План за квалификационната дейност на ПГСС „Н. Пушкаров” - гр. Попово за учебната 2020/2021 година

От 23.10.2020 г. до 26.10.2020 г. осем педагогическите специалисти от ПГСС "Никола Пушкаров" се включиха в обучение на тема "Oбразование за утрешния ден - обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища" по Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти": Кампания Октомври 2020 - Октомври 2021.На 03.09.2020 г. в хотел "Астор Гардън" - Св. Константин и Елена педагогическите специалисти от ПГСС "Н. Пушкаров" - Попово проведоха вътрешно-училищна квалификация на тема "Иновативното обучение".

Полезни връзки #2

Час & Дата