Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Система за кариерно ориентиране в училищното образование
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Система за кариерно ориентиране в училищното образование
Проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

ПГСС "Никола Пушкаров" се включи в проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, който стартира своята дейност от 01.10.2012 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
ЦЕЛТА на проекта е да създаде система за кариерно ориентиране в училищното образование за постигане на съответствие между националната и европейската политика в областта на ориентирането през целия живот.
Ще се създадат ефективни модели на сътрудничество между училищното образование и пазара на труда.
Презентация
Полезни връзки #2

Час & Дата