Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » В помощ на ученика » Заповеди и графици
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Заповеди и графици
 Заповед №РД09-2118/28.08.2020г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Седмична програма за I-я учебен срок

Дневен режим


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 10 КЛАС:
Заповед № РД09-2121/28.08.2020г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

ГРАФИЦИ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:
ДНЕВНА ФОРМА:
График за провеждане на контролни и класни работи

График за провеждане на часовете по учебни практики по учебни предмети

График на консултациите на преподавателите по общообразователна и професионална подготовка и консултации за ДЗИ

График за приемното време на преподавателите

График за провеждане на допълнителния час на класа

График за дежурство по коридорите

График за провеждане на третия час по физкултура и спорт по модули

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ В ПГСС "НИКОЛА ПУШКАРОВ" ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Условия и ред за провеждане и оценяване на приравнителни изпити за поставяне на годишна оценка на учениците

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА:
Заявления за участие в изпитна сесия април-май ще се приемат от 15 до 19 март 2-21 година.
График на дейностите за организиране и за провеждане на редовните и поправителни изпитни сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение

Условия и ред за провеждане и оценяване на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците

Изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение
Полезни връзки #2

Час & Дата