Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Erasmus+KA2
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Erasmus+KA2


НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ЦВЕТОПРОИЗВОДСТВО И МОДЕРНО ФЕРМЕРСТВО НА БЪДЕЩЕТО“

В периода 09-12.01.2019г. инж. агр. Теменуга Тодорова - директор на училището и г-жа Васка Неделчева - координатор на проекта от нашето училище, посетиха град Мерсин, Турция, където бе подписано Споразумение за партньорство. На първата международна среща присъстваха по двама представители на всички партньорски организации - от Турция, България, Германия и Италия. Партньорите се споразумяха за времевия график на всяка една мобилност, процедурата за избор на ученици участници в мобилностите, както и начина на тяхното провеждане. Проектът се финансира по КД2 на програма Еразъм+.
Обява за кандидатстване на ученици за участие в мобилност по проект „Устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на бъдещето“ прочети
Класирани ученици за участие в проект „Устойчиво цветопроизводство и модерно фермерство на бъдещето“ прочети
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ прочети
ПРОЕКТ QUAKE, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КА2
След триседмична мобилност в Италия по програма Еразъм+, К1, сега Радослава и Силвия от 12г клас са в град Лимерик - Ирландия, като бенефициенти по проект QUAKE, по програма Еразъм+, К2 - стратегически партньорства отново за 21 дни. През тези три седмици нашите възпитаници ще практикуват под ръководството на собствениците Dermot и Mary в хотел Ballycannon Lodge, в градинския център, магазина и ресторанта на D&M Garden Centre и в колежа Further Education & Training Centre, Kilmallock Road Campus. Наставници ще им бъдат: от България - Недялка Цонева, а от Ирландия - Máire Roche. Освен натрупан опит, прекрасни изживявания и красива природа Радослава и Силвия ще получат кредитни точки по системата ECVET и ще имат възможността да присъстват на най-големия празник в Ирландия, когато цяла Ирландия става зелена в Денят на Св. Патрик.
ПРОЕКТ QUAKE, ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, KA2
Проект QUAKE, Erasmus+, Проектът има за цел да подготви методическо ръководство за референтна мобилност прилагаща ECVET. Партньорите по проекта от Франция, Белгия, България, Испания, Ирландия ще предоставят на институциите за професионална подготовка един структуриран начин за кандидатстване, реализиране и отчитане на мобилност, като основното е да се признаят резултатите от обучението като част от национална или европейска мобилност и да се насърчи образованието и обучението през целия живот. В първото обучение на преподаватели от петте държави-партньори през месец ноември 2015 г. в Орлеан, Франция, относно Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и увеличаване на транснационалната мобилност – Европас, от българска страна взеха участие учители от пет професионални гимназии. Целта на обучението бе всяка една гимназия да организира мобилност на своите ученици в държава партньорка по проекта и да приложи ECVET.
Второто обучение по проекта QUAKE: Qualification Knowledge ECVET, по програма Еразъм+, К2 се проведе от 25-31 март 2017г в град Брюксел, Белгия. На обучението присъстваха само представителите на училищата провели мобилност и приложили европейската система ECVET. От България единствено ПГСС „Н. Пушкаров“ проведе триседмична мобилност на две ученички в град Лимерик, Ирландия и успешно представи своя опит чрез филм и презентация пред делегациите от другите държави. https://www.quakeprojet.eu/etudiants-bulgares-en-mobilite-en-irlande/


Полезни връзки #2

Час & Дата