Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Erasmus+KA1
Полезни връзки #1


Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Erasmus+KA1


НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ПРОЕКТ „МЕДИАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ“

През учебната 2018/2019 година в ПГСС "Н. Пушкаров" гр. Попово ще бъде реализиран проект по програма Еразъм+ - „МЕДИАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ“. Той ще осигури мобилност на 10 учители в сферата на средното образование за провеждане на 10 дневно обучение в рамките на 14 дневна мобилност.
Договорено е мобилността да се реализира от 30 март 2019г. до 13 април 2019г. в град Сабадел, Испания.
Разработена е работна програма на мобилността – обучението, която ще бъде приложение към договорите с бенефициентите.
Участниците в мобилността трябва да попълнят и представят онлайн отчет най-късно до 30 дни след края на периода на мобилността.
Продължителността на мобилността се удостоверява със сертификат от приемащата страна. Сертификатът за участие трябва да съдържа началната и крайната дата на периода на мобилност.
ПГСС "Никола Пушкаров" смята, че с реализирането на този проект ще се даде възможност на участниците в проекта да усвоят и затвърдят знания и умения, необходими за изграждането им като добри педагози - метори.
Основната мисия на училището за устойчиво развитие е: да се научим да знаем, да правим, да живеем заедно и да бъдем.
Основната цел на проектното предложение и в частност на обучението е утвърждаване на техники и механизми за прилагане на медиацията като инструмент за управление на конфликти. Успешното решаване на конфликти ще доведе до личния растеж и развитие през целия живот на учениците и желанието да продължат обучението си през целия живот.
Сайт на проекта - https://mediaciq.pgss-popovo.com/

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
ПРОЕКТ "ФАМИЛНОТО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

През учебната 2016/2017 година от 08.04.2017г. до 28.04.2017г. в ПГСС "Н. Пушкаров" гр. Попово бе реализиран проект по програма Еразъм+ - ПРОЕКТ "ФАМИЛНОТО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ”. Проектът се осъществи съвместно с биоферма „Патрис” гр. Сполето, Италия /като приемаща институция/ и бе насочен към мобилност на 20 ученици от специалностите „Земеделско стопанство”, "Механизация на селското стопанство", "Растителна защита и агрохимия" и „Селски туризъм”. Необходимостта от реализиране на проекта произтича от нуждите на ползвателите за формиране на предприемачески умения, нужни в съвременните условия на живот.

Целите, които си постави ПГСС "Н. Пушкаров" с реализирането на проекта са общи и специфични - в съответствие със Стратегията на Европейския съюз "Европа 2020" и отнасящи се към повишаване професионалните умения и компетенциите на бенефициентите.
Сайт на проекта - https://practice-in-italy.webnode.com/

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
"ПРОЕКТ ОТ ФЕРМАТА ДО ВИЛИЦАТА - ПРАКТИКИ ЗА ЕТИЧЕН И УСТОЙЧИВ АГРОБИЗНЕС"

През учебната 2016/2017 година в ПГСС "Н. Пушкаров" гр. Попово бе реализиран проект по програма Еразъм+ - „ПРОЕКТ ОТ ФЕРМАТА ДО ВИЛИЦАТА - ПРАКТИКИ ЗА ЕТИЧЕН И УСТОЙЧИВ АГРОБИЗНЕС”. Проектът се осъществи съвместно с биоферма „Патрис” гр. Сполето, Италия /като приемаща институция/ и бе насочен към мобилност на 20 ученици от специалностите „Земеделско стопанство”, "Механизация на селското стопанство", "Растителна защита и агрохимия" и „Селски туризъм”. Необходимостта от реализиране на проекта произтича от нуждите на ползвателите за формиране на предприемачески умения, нужни в съвременните условия на живот.
Целите, които си постави ПГСС "Н. Пушкаров" с реализирането на проекта са общи и специфични - в съответствие със Стратегията на Европейския съюз "Европа 2020" и отнасящи се към повишаване професионалните умения и компетенциите на бенефициентите.
Сайт на проекта - https://from-farm-to-fork.webnode.com

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
"ПРЕДПИЕМАЧЕСТВОТО - ДА ПРЕВЪРНЕМ ИДЕИТЕ В УСПЕШЕН БИЗНЕС"

През учебната 2014/2015 година в ПГСС "Н. Пушкаров" гр. Попово бе реализиран проект по програма Еразъм+ - „Предприемачеството - да превърнем идеите в успешен агробизнес”. Проектът се осъществи съвместно с биоферма „Патрис” гр. Сполето, Италия /като приемаща институция/ и бе насочен към мобилност на 20 ученици от специалностите „Земеделско стопанство”, "Механизация на селското стопанство", "Растителна защита и агрохимия" и „Селски туризъм”. Необходимостта от реализиране на проекта произтича от нуждите на ползвателите за формиране на предприемачески умения, нужни в съвременните условия на живот.
Целите, които си поставя ПГСС "Н. Пушкаров" с реализирането на проекта са общи и специфични - в съответствие със Стратегията на Европейския съюз "Европа 2020" и отнасящи се към повишаване професионалните умения и компетенциите на бенефициентите.
За успешното реализиране на мобилността бе предвидена предварителна педагогическа и културна подготовка, запознаване с условията и правилата в биофермата.
Мобилността се проведе от 23.05.2015год. до 12.06.2015 год., като в периода на провеждането й участниците имаха възможност за се запознаят със затворен цикъл на производство на биопродукти, както и с икономическите аспекти на това производство.
Организацията преди мобилността – селекция на ползвателите, предварителна подготовка, застраховки, транспорт, бе задължение на ПГСС "Н. Пушкаров", а по време на пребиваването - на страната-домакин. След завръщане на групата участниците и екипът на проекта изготвиха отчети за проведената мобилност. За разпространението на резултатите бе проведена кръгла маса с работодатели, представители на местната власт, родители и ученици, бяха изготвени и разпространени рекламни материали.

Сайт на проекта - http://www.pgss-italy.webnode.com/Полезни връзки #2

Час & Дата