Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Проекти » Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Полезни връзки #1


ОБЯВИ:

ВАЖНО!!! Информация на родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ
Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Целта на проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, насочено към повишаване качеството на ПОО чрез засилване на връзките му с нуждите на пазара на труда.

Директорът на гимназията, инж.агр. Теменуга Тодорова връчи сертификати на учениците от професия "Техник-технолог в дървообработването" за проведените две пробни стажувания в Завод 3 на "Мебел стил" ООД. Стажуванията на учениците в реална работна среда са част от дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение".

Учениците от професия "Техник-технолог в дървообработването", специалност "Мебелно производство" проведоха първото си пробно стажуване по този проект в Завод 3 в гр. Попово на нашия партньор "Мебел стил" ООД.


Полезни връзки #2

Час & Дата