Официален сайт на ПГСС "Никола Пушкаров"
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "НИКОЛА ПУШКАРОВ" - гр. ПОПОВО
www.pgss-popovo.com

ПК: 7800; гр. Попово, ул. Раковска №1, Директор: 0608/4-65-51;
Счетоводство: 0608/4-65-52; e-mail: info@pgss-popovo.com; facebook.com/pgssnp
Начало » Портфолио на класа » X клас » Xа клас
Полезни връзки #1


ОБЯВИ:

ВАЖНО!!! Информация на родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ
Бисквитки
НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ
НЕ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ!!!
Разбрах
Xа клас
 I група - Професия: Агроеколог
Специалност: Агроекология
II група - Професия: Техник-лесовъд
Специалност: Горско и ловно стопанство
Класен ръководител: Явор Янков
Професия "Агроеколог"
Училищен учебен план 10 клас за учебна 20210/22 година

Училищен учебен план 9 клас за учебна 2020/21 година


Професия "Техник-лесовъд"
Училищен учебен план 10 клас за учебна 2021/22 година

Училищен учебен план 9 клас за учебна 2020/21 година


9 клас

8 клас

III-то място за украсяване
на класна стая - 2019 год.
Полезни връзки #2

Час & Дата