Практиката на ученици от професии „Агроеколог“ и „Техник-растениевъд“ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2 се реализира в „Елит С2“ ООД с наставник Димитър Стефанов, „Меджик 16“ ЕООД с наставник Светослав Банов и „Рио Агро“ ООД с наставник Свилен Милев. Наблюдаващ учител на учениците е г-н Явор Янков – учител ПН Растениевъдство и животновъдство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *