Първото място в състезанието по спортна стрелба в VI спортен турнир, организиран от РУО – град Търговище, бе завоювано от Милена Михалева. До златния медал се стигна след двубой. Г-жа Елка Станчева, началник на РУО – Търговище, награди и поздрави Милена Михалева…

read more

С пожелание за още успехи, директорът на ПГСС „Н. Пушкаров“ инж. агр. Теменуга Тодорова връчи грамота на Илонка Димитрова Недкова ученичка от 9г клас за участие в конкурс за рисунка по ОП „Околна среда“ на тема: “ Композирай пречиствателна станция“, организиран от…

read more

И тази година възпитаниците на ПГСС „Никола Пушкаров“ се включиха в организираното от Община Попово тържествено отбелязване на 145-ата годишнина от Освобождението на града ни. От гимназията на честването в двора на храм „Св. Архангел Михаил“ присъства Представителен блок, сформиран от участниците…

read more

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА /училищен кръг/ На 25 януари ученици от 8 до 10 клас показаха своите знания по БДП и умения в майсторското управление на велосипед по трасе с препятствия. Днешният ден бе…

read more

Златен и бронзов медал от XIV-я шахматен турнир „Трите царя“ за ПГСС. На 20 и 21 януари в ПГ „Христо Ботев“ се проведе традиционният шахматен турнир, в който първо място във възрастовата група девойки 8-12 клас безапелационно спечели Небие Ахмедова от 8б…

read more

Днес – 16.01.2023г, учениците от ПГСС „Н. Пушкаров“, специалност „Агроeкология“, отбелязаха Деня на растителната защита. Изготвиха презентации и се запознаха с новостите в растителната защита. Пред тях бяха представени най-новите торове на пазара от нашия гост – лектор Атанас Дончев, управител на…

read more

11 педагогически специалисти от ПГСС „Никола Пушкаров“ ще участват в мобилност в град Брага, Португалия по проект „Зелена кариера в селското стопанство“, финансиран по Еразъм+, КД1.

read more

Със заповед на министъра на образованието и науката нашето училище получава статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.Училището ще бъде получател на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост, Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“,…

read more

Ученик от ПГСС „Никола Пушкаров“ се класира сред най-добрите в проведения национален конкурс, посветен на 160-ата годишнина от рождението на Алеко Константинов. В оспорваната надпревара се включиха участници от 93 населени места, които се представиха със 155 писмени разработки.С есе по темата…

read more

Практиката на ученици от професии „Агроеколог“ и „Техник-растениевъд“ в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” – фаза 2 се реализира в „Елит С2“ ООД с наставник Димитър Стефанов, „Меджик 16“ ЕООД с наставник Светослав Банов и „Рио Агро“ ООД с…

read more