В периода 17 – 19.03.2023година в гр. Елена се проведе обучение по НП „Бизнесът преподава“ на тема „Дигитализация в учебния процес, изготвяне на уроци и ИКТ технологии“. В изключително полезното и интересно обучение взеха участие педагогически специалисти по професионална подготовка от различни професионални направления в ПГСС „Н. Пушкаров“.

План за квалификационната дейност на ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово за учебната 2022/2023 година

План за квалификационната дейност на ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово за учебната 2021/2022 година

Междуучилищна квалификация
1. Тема на обучението: „Междуучилищна квалификация за обмяна на добри практики между ПГГС „Никола Пушкаров“ – гр. Попово и ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа“;
2. Място на провеждане: с. Чифлик, общ. Троян, обл. Ловеч в хотел „Дива“;
3. Период – 07.09.2022 година до 09.09.2022 година (вкл.) – 3 (три) дни;
4. Обучителна организация: „Междуучилищна квалификация за обмяна на добри практики“;
5. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 36 педагогически специалисти.

Първата квалификационна среща между колективите на двете авторитетни професионални гимназии от Попово и Кнежа стартира с пълна сила. Двудневната междуинституционална квалификация „Училища за пример“ срещна колективите на ПГСС „Н. Пушкаров“ – гр. Попово и ПГЗ „С. Цанов“ – гр. Кнежа като ги обедини в работещи професионални училищни общности за осъществяване на най-важната цел на педагога – знаещи, можещи и амбицирани ученици. Всички сме в очакване на следващата среща!


Вътрешни правила за квалификация на педагогическите специалисти в ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово

План за квалификационната дейност на ПГСС „Н. Пушкаров” – гр. Попово за учебната 2020/2021 година


От 23.10.2020 г. до 26.10.2020 г. осем педагогическите специалисти от ПГСС „Никола Пушкаров“ се включиха в обучение на тема „Oбразование за утрешния ден – обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание за учители и други педагогически специалисти от детски градини и училища“ по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“: Кампания Октомври 2020 – Октомври 2021.


На 03.09.2020 г. в хотел „Астор Гардън“ – Св. Константин и Елена педагогическите специалисти от ПГСС „Н. Пушкаров“ – Попово проведоха вътрешно-училищна квалификация на тема „Иновативното обучение“.