инж. агроном Теменуга Тодорова
Директор на ПГСС „Никола Пушкаров“
E-mail: temenuga.iv.todorova@edu.mon.bg


Д-р Васка Белчовска-Неделчева
Заместник директор
E-mail: vaska.nedelcheva@edu.mon.bg


Росица Стефанова
Главен учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Български език и литература,
E-mail: rositsa.ra.stefanova@edu.mon.bg


Таня Христова
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Български език и литература,
E-mail: tanya.at.hristova@edu.mon.bg


Диана Трифонова
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Български език и литература,
E-mail: diana.trifonova@edu.mon.bg


Диланея Динева
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Английски език,
E-mail: dilaneya.dineva@edu.mon.bg


Иринка Антонова
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Английски език,
E-mail: irinka.antonova@edu.mon.bg


Николета Неделчева
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Английски език,
E-mail: nikoleta.nedelcheva@edu.mon.bg


Мария Минчева
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Английски език,
E-mail:
maria.st.mincheva@edu.mon.bg


Николай Неделчев

учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Немски език

e-mail: nikolai.nedelchev@edu.mon.bg


Диана Пенева
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Математика,
E-mail: diana.ge.peneva@edu.mon.bg


Диана Димитрова
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – по Математика,
E-mail: diana.dimitrova-georgieva@edu.mon.bg


Силвена Мирчева
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – по Математика,
E-mail: silvena.mirkova-stoianova@edu.mon.bg


Калинка Кюранова
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Информатика и информационни технологии,
E-mail: kalinka.kyuranova@edu.mon.bg


Владимир Стойков
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – История и цивилизация,
E-mail: vladimir.stoykov@edu.mon.bg


Гергана Цонева
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – История и цивилизация,
E-mail: gergana.ga.tsoneva@edu.mon.bg


Милена Василева
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Химия и ООС и Физика и астрономия,
E-mail: milena.st.vasileva@edu.mon.bg


Божидар Бужев
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Химия и ООС,
E-mail: bozhidar.buzhev@edu.mon.bg


Румяна Денева
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Биология и здравно образование,
E-mail: rumyana.hr.deneva@edu.mon.bg


Десислава Стоянова
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – География и икономика,
E-mail: desislava.ga.stoyanova@edu.mon.bg


Петя Цанева
Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Обществени науки,
E-mail: petya.tsaneva@edu.mon.bg


Стефан Стоицов
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Физическо възпитание и спорт,
E-mail: stefan.stoitsov@edu.mon.bg


Йордан Димитров
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Физическо възпитание и спорт,
E-mail: yordan.ti.dimitrov@edu.mon.bg


Ивелин Добрев
Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Физическо възпитание и спорт,
E-mail: ivelin.dobrev@edu.mon.bg


Йонка Господинова
Старши учител теоретично обучение – ПН – Администрация и управление,
E-mail: yonka.gospodinova@edu.mon.bg


Ценка Цонева-Масълска
Старши учител практическо обучение – ПН – Администрация и управление,
E-mail: tsenka.tsoneva-masalska@edu.mon.bg


Анатоли Анков
Учител практическо обучение – ПН – Администрация и управление,
E-mail: anatoli.ankov@edu.mon.bg


Марияна Димитрова
Старши учител практическо обучение – ПН – Администрация и управление,
E-mail: mariyana.sv.dimitrova1@edu.mon.bg


Елица Бойкова
Учител практическо обучение – ПН – Пътувания, туризъм и свободно време,
E-mail: elitsa.boykova@edu.mon.bgСтефка Стойкова
Старши учител практическо обучение – ПН – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг,
E-mail: stefka.ko.stoykova@edu.mon.bg


Ирена Гатева
Учител практическо обучение – ПН – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг,
E-mail: irena.gateva@edu.mon.bg


инж. агр. Мариана Цанева
Старши учител теоретично обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: mariana.ya.tsaneva@edu.mon.bg


Явор Янков
Учител практическо обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: yavor.yankov@edu.mon.bg


Ивелина Ганева
Учител теоретично обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: ivelina.st.andreeva@edu.mon.bg


инж. Ангел Ангелов
Учител теоретично обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: angel.r.angelov@edu.mon.bg


Рафет Рафетов
Учител практическо обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: rafet.rafetov@edu.mon.bg


инж. Иван Иванов
Учител практическо обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: ivan.iv.ivanov2@edu.mon.bg


инж. Найден Николов
Старши учител практическо обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: nayden.nikolov@edu.mon.bg


Александър Александров
Старши учител практическо обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: aleksandar.an.aleksandrov@edu.mon.bg


Светла Николаева
Старши учител практическо обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: svetla.nikolaeva@edu.mon.bg


инж. Иван Маринов
Старши учител практическо обучение – ПН – Растениевъдство и животновъдство,
E-mail: ivan.ma.ivanov2@edu.mon.bg


Веселка Кънева-Христова
Педагогически съветник,
E-mail: veselka.kaneva-hristova@edu.mon.bg


Стефка Василева
Старши ресурсен учител,
E-mail: stefka.mi.vasileva@edu.mon.bg


Теодора Енчева
Ресурсен учител,
E-mail: teodora.ga.encheva@edu.mon.bg


Славена Георгиева
Ресурсен учител,
E-mail: slavena.ni.georgieva1@edu.mon.bg


Румен Русев
Лектор по мебелно производство,
E-mail: rumian.rusev@edu.mon.bg