Приложения от № 1 до № 9 към  Заповед № РД09-76/18.01.2023 г. за утвърждаване на Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2023 – 2024 година – МОН

Списък на учебниците през учебната 2023/2024 година прочети

Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката
учебници – печатни издания, от I до VII клас включително, за учебната 2022 – 2023 година

 „Архимед 2“ ЕООД  Институт за образователни политики
  „Архимед и Диоген“
  https://arhimedbg.com/bookstore-2/
  „БГ Учебник“ ЕООД   https://bguchebnik.com/bel/
  „Домино“ ЕООД  https://ebook.domino.bg/1-7/
  „Издателство Атласи“ ООД  Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас:
  https://www.atlasi.bg/ebooks/KMIT-5/readbook5.html  Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас:
  https://www.atlasi.bg/ebooks/KMIT-6/readbook6.html
  „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД  „Изкуства“  „Оксфорд Юнивърсити Прес”  Фондация „Джуниър Ачийвмънт
  България“ 
  https://bg.izzi.digital/DOS/110804/110806.html
  СД „Педагог 6“   http://free.pedagog6.com/
  Издателство „Питагор“  http://izdatelstvo-pitagor.com/
  „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“,  представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ EООД  Издателство САНПРО  www.pearson.bg
  „Просвета – София“ АД  „Просвета АзБуки“ ЕООД  „Просвета Плюс“ ЕООД  https://www.prosveta.bg/elektronni-varianti
 ИК „РИВА“ АД   https://uchebnicite.bg/
  „Силигард“ ЕООД  https://steinadlerverlag.com/bg-grundschule-interaktiv/
  ИК „Стено“ ООД  https://issuu.com/kmit_5/docs/kmit_5_flipbook
  „Юнивърс” ЕООД, изключителен
   представител на „Express Publishing”
   за България
  https://expresspublishingbg.com/bg/e_books_links