Ученическа кооперация „COOP Accord“ е вече реалност.

От днес учениците на ПГСС „Никола Пушкаров“ ще имат уникалната възможност докато се учат да работят за себе си. Ще превръщат своите идеи за бизнес в реалност подкрепени от своите учители и от незаменимата подкрепа на Централен кооперативен съюз – Central Cooperative Union Bulgaria в лицето на Ваня Боюклиева – заместник-председател и нейния прекрасен екип от професионалисти.