15 юни 2023 година

ПГСС „Никола Пушкаров“, град Попово е едно от най-добрите учебни заведения, които успешно изпълниха всички стъпки от Методологията на Програма „Екоучилища“ и достойно и с гордост могат да се нарекат Екоучилище. Кулминацията за нас от съвместния проект между Българско Движение „Син флаг“ и „Девин“ЕАД „Влез в Зеления кръг“ е получаването на най-висшето отличие за забележителни постижения в Програма „Екоучилища“ – Зеления флаг. Днес е специален ден за училището – вдигане на Зеления флаг – 15.06.2023 г. от 9 ч. В един ден, по едно и също време във всички учебни заведения, отличени с престижната световна награда тържествено бе вдигнат и изложен на видно място Зеленият флаг. Церемонията по вдигането на Зеления флаг бе съпътствана от училищен празник за здравословно хранене, активен начин на живот и да върнем към живот непотребни вещи. Повод за гордост е причисляването ни към Световното семейство на Екоучилищата, в което членуват 20 милиона ученици и 1,4 милиона учители от 59 000 учебни заведения в над 75 страни от цял свят. Поздравления и най-искрени пожелания за едно по-устойчиво и оптимистично бъдеще!

Април 2023 година – Седмицата на гората

Март – април 2023 година

Под ръководството на Недялка Цонева, ръководител на клуб „Еко-тийнс“ и Марияна Димитрова, ръководител на клуб „Еко-туризъм“ учениците преобразуваха старите коркови табла в картини със скандинавски мъх – ЗЕЛЕНО, ЕКОЛОГИЧНО И УНИКАЛНО. Целта е да разширим възприятието на учениците, колко е важно да живеем в близък контакт с природните елементи, дори когато сме на закрито.

Десетте топ ползи от неговото използване в интериорът:

1. Подобрено качество на въздуха

2. Подобрена производителност – по-иновативно мислене и решават повече проблеми, докато се работи в пространство, включващо цветя и растения

3. По-малко стрес

4. Намаляване на праха във въздуха

5. Намаляване на шума

6. По-здрава кожа – наличието на растения намалява сухата кожа

7. По-ниски разходи за енергия – зоните около стените от мъх са по-хладни през летните месеци. През зимата стените от мъх осигуряват допълнителен слой изолация на вътрешните помещения и това също намалява разходите за отопление.

8. Стабилизирани нива на влага

9. Намалени нива на въглероден диоксид. Ние вдишваме кислород и издишваме въглероден диоксид, а растенията абсорбират въглероден диоксид и отделят кислород

10. По-рязък фокус – учениците са 70% по-внимателни, когато се преподават в класни стаи, съдържащи растения.

По случай 22 март – Световният ден на водата, клуб „Биолози“ при ПГСС „Никола Пушкаров“ организира конкурс на тема „Изработване на биологични обекти“. Той се проведе в следните направления: 8 клас – „Човешки тъкани и органи“, 9 клас – „Клетка“ и 10 клас – „Екосистема“.

Акция за почистване на зелените площи на гимназията – февруари – март 2023 година

Януари 2023 година

Януари 2023 година – Екологичен преглед

Отлична колаборация – обучение, изкуство, талант, сърдечност и подкрепа.

Днес, 22.12.2002 г., учениците от клубовете „Еко-тийнс“, „Здраве“, „Еко-туризъм“, „Арт-ателие“, „Сръчни ръце“ и Дигитална креативност“ се включиха в базара „Подари надежда“.

Денят се превърна в истински празник за децата от детската градина, които си купиха ръчно изработени коледни играчки от ненужни материали.

В деня на Патронния празник на ПГСС „Никола Пушкаров“ – СЪРЦЕ в двора на гимназията

Придобиването на символа за благотворителност “СЪРЦЕ” на “Капачки за бъдеще” стана реалност след достойното представяне на Даяна, Ния, Йоанна и Валентина от 10. клас при ПГСС „Никола Пушкаров“. Момичетата успяха чрез своите виждания, изложени в разработените есета на тема: „Да живеем екологично“ да впечатлят журито от преподаватели от ШУ „Еп.К.Преславски“ и експертите от РИОСВ, град Шумен. Инициативата е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите „Младежи за околна среда“.

Учениците от ПГСС „Н.Пушкаров“, с весело настроение и празнично вдъхновение, създадоха екологична украса за класните си стаи. Надпреварата беше оценена от членове на Ученическия съвет, като първо място спечелиха учениците от 12б и 11г кл. Второто място заеха 9г и 11а кл. На трето място се класираха 11б клас.

Учениците от клуб „Eco-teens“ и клуб „Здраве“ споделиха своя опит и знания на организираното обучение на тема „Екология и здраве“ от Български червен кръст, град Търговище. Обучението е част от планираните дейности за превръщането на ПГСС „Никола Пушкаров“ в Еко-училище. Техните ръководители, Н.Цонева и М.Михалева бяха приятно изненадани от предложенията на учениците за бъдещи дейности свързани със здравословното хранене и дейности свързани с климатичните промени и нулев отпадък.

Признание и поздравления – 2.12.2022 г.

Декември 2022 година

Бъдете креативни в играта!

И мислете за бъдещето на Земята!

Състезанието спечелете!

И горди с уменията си бъдете!

  1. Конкурс за рисунка на тема „Бъдещето на Земята в ръцете на децата“

В конкурса се включиха над 70 ученици от ПГСС „Никола Пушкаров“ с ръководители И.Антонова и М.Василева. Комисията с председател Нурджихан Карамехмедова – председател на УС на Сдружение „Инициативи за местно и регионално развитие“, оцени всяка творба от голямата изложба и предостави награди и грамоти, които г-жа Тодорова – Директор на ПГСС „Н.Пушкаров“ да връчи.

Първо място – Даниела Тодорова от 9г клас

Второ място – Николета Стефанова от 10г клас

Трето място – Лариса Христова от 9б клас

Поощрителни грамоти и награди за: Айше Антонова -9б клас и Мила Светославова от 10б клас.

Честито на победителите и успех в следващите изяви!

2. Индивидуално състезание

3. Екипно състезание

4. Конкурси към всички ученици

Ноември 2022 година

Най-мащабния Еко-фестивал

Над 200 ученици от ПГСС „Никола Пушкаров“ преминаха обучение и след това показаха наученото чрез практически дейности: засаждаха дръвчета и цветя, играха с климатичните карти, приготвяха ястия и се забавляваха докато се учеха.

#RunningOutOfTime #GlobalSchoolsActionDay #ClimateRelay

https://www.facebook.com/EcoprojectBG/posts/117289864519967

Ноември 2022 година

Лавандулово поле в учебната база на ПГСС „Н.Пушкаров“

Прекрасните младежи от 11.б клас, професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ засадиха над 700 коренчета лавандула, защото мислят екологично, работят за опазване на биоразнообразието и действат за намаляване на климатичните промени.

Мероприятието е част от Глобалните дни за действие насочени към един по-устойчив свят. Инициативата има за цел да отпразнува и да демонстрира действията, предприети от участниците в Програмите на Фондацията за екологично образование и Българско Движение „Син флаг”, желаещи да допринесат за устойчивото общество.

#RunningOutofTime#globalactiondays / #FEEGAD / #climteaction#BulgarianBlueFlagMovement#feeglobal#positiveaction#FEE#ecoschools

Октомври 2022 година

Днес реализираме първата серия от обучителни дейности от сдружение „Инициативи за местно и регионално развитие“ в еко проекта „Бъдещето на Земята – в ръцете на децата!“, по програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) чрез РИОСВ – Шумен.

Проектът обхваща ученици от 8, 9 и 10 клас при ПГСС „Никола Пушкаров“ и има за цел да обучи младежите в едно устойчиво и отговорно отношение към Земята.

Септември 2022 година – Избор на Еко-комитет

Програма “Екоучилища” (Eco-Schools) – най-голямата глобална програма за устойчиви училища!

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие. Програма „Екоучилища“ предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степен облекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.

Програма “Екоучилища” започва в класната стая и се разширява до общността, като ангажира следващото поколение в обучението, основано на действия. Най-голямото постижение на програмата е фактът, че тя произвежда поколение след поколение хора, устойчиви и екологично съзнателни. Тези хора ще носят поведенческите модели, които възприемат под егидата на Еко-училищата със себе си през живота си, от своя страна ще учат на следващото поколение навиците да правят промяна.

В програмата участват 59 000 училища от 68 държави в света.

Kампанията “Влез в зеления кръг” е съвместна инициатива на Девин ЕАД и Българско Движение „Син флаг“ за въвеждане на програма „Екоучилища“ в България. Тя има за цел да изгради най-голямата мрежа от Екоучилища на Балканския полуостров и да подготви бъдещото поколение на България като активни граждани, които поемат обществената отговорност за опазване на околната среда.

„Девин“ ЕАД e лидер на пазара за натурална изворна и минерална вода в България, която вече 30 години свързва хората и природата за един по-здравословен живот. Основен приоритет на компанията е да има положително въздействие върху света. Мисията на „Девин“ ЕАД е да използва силата на бизнеса за разрешаване на социални и екологични проблеми, и да вдъхновява и други компании да се присъединят към устойчивата трансформация на бъдещето. През 2022 компанията получава международното признание B-Corp сертификат като част от трансформацията на глобалната икономика в интерес на човека, общността и планетата Земя.

Българско Движение “Син флаг” е нестопанска, неправителствена организация, която работи в сферата на екологичното образование. Тя е основана на доброволчески принцип и си е извоювала място в авангарда на екологичните организации в България с дейности и инициативи, посветени на опазването на околната среда. В своята 30-годишна история Българско Движение „Син флаг” е предпочитан партньор на национални и международни организации в реализацията на съвместни инициативи и очаква нови предизвикателства в сферата на екологичното образование, опазването на околната среда и задълбочени сътрудничества със съмишленици, за да превърнем заедно света в едно по-добро място.

Фондацията за екологично образование (FEE) е една от най-големите организации за екологично образование в света, с над 100 организации-членове в 81 страни. Със своя опит от над 40 години чрез своите пет програми – Екоучилища, Син флаг, Учим за гората, Млади репортери за околната среда, Зелен ключ тя обръща внимание на ДЕВИН ЕАД (създадена през 1992 г) Българско Движение Син флаг (създадено през 1993 г) FFE (създадена през 1981 г) https://www.devin-bg.com/ www.blueflag.bg 1 неотложните заплахи от изменението на климата, загубата на биоразнообразие и замърсяването на околната среда, и предлага методи за справяне с тях. Образователните програми на Фондацията дават възможност на младите хора да създадат екологично съзнателен свят чрез подход, базиран на решения, и са световно признати за насърчаване на устойчиви бизнес практики и опазване на природните ресурси.