Национална програма „Бизнесът преподава“

  • В периода 17 – 19.03.2023година в гр. Елена се проведе обучение по НП „Бизнесът преподава“ на тема „Дигитализация в учебния процес, изготвяне на уроци и ИКТ технологии“. В изключително полезното и интересно обучение взеха участие педагогически специалисти по професионална подготовка от различни професионални направления в ПГСС „Н. Пушкаров“.
  • От 11.04 до 12.04.23 г., след сключен договор с фирма „Techno Logica“, Н.Цонева – зам.директор, УД и К.Кюранова – ст.учител по ИТ имаха възможността да се обучават по темите “ 3D решения за STEM центрове“ и „Виртуална реалност“ с лектор Ангел Бъчваров по Национална програма “ Бизнесът преподава“, Модул 2 „Учители в предприятията“ на МОН.

Обучението стартира в интерактивния център за наука и технологии ТechnoMagicLand или още Експериментариума. След това всички обучаеми навлязоха в света на иновациите и дигитализацията намиращ се в Лабораторен комлекс СНИРД – https://sofiatech.bg/about-us/snird-2/ Чрез наблюдения, експерименти, демонстрации, практическа дейност и моделиране участниците придобиха нови умения и нови партньори и съмишленици в подкрепа на мисията на гимназията – актуално и качествено обучение.

30 ученици от нашата гимназия, ръководени от г-жа Калинка Кюранова, участваха в обучения по НП „Бизнесът преподава“. Обученията бяха организирани от Технологика ЕАД и включваха следните теми: разработване на софтуер, виртуална реалност, 3D печат и киберсигурност/ Лектори на приятните, интригуващи и мотивиращи обучения бяха Ангел Бъчваров, Георги Георгиев, Мирослав Начев и Симеон Манолов. За участието си всички ученици получиха сертификати от директора на ПГСС инж.агр. Теменуга Тодорова.

Национална програма „Oсигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

За трета поредна година осъществяваме проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Името на проекта ни е „Духовното богатство на Югозапада“ и в него участват 40 ученици на ПГСС „Н.Пушкаров“ под ръководството на Гергана Цонева, Таня Атанасова и Недялка Цонева, а медицинско лице на групата Милена Михалева.

Първата ни цел се реализира в Благоевград, където учениците се докоснаха до историята на перлата на пиринския край. Пренасянето на класната стая в музеите бе едно предизвикателство пред учители и ученици.

Следващата цел бе в Банско. Стартирахме учебния ден в „Духовно-историческия център Св. Паисий Хилендарски“ и завършихме в Къщата музей на Никола Вапцаров.

Учениците учеха чрез преживяване, а това предизвика в тях патриотизъм, вдъхновение и почит към българските просветители и будители.

Проектът „Духовното богатство на Югозапада“ сплоти 40 ученици на различна възраст, позволи да бъдат обогатени компетенциите им, изгради стабилни партньорства между училището и културните институции и повиши емоционалната интелигентност на младежите. Днес бе финалната среща по проекта, на която учениците чрез авторски клипове изразиха своята удовлетвореност от новия метод на учене – учене чрез преживяване.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (икт) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Заедно за всяко дете“

Национална програма „Иновации в действие“

Директорът, заместник-директорът учебно-производствена дейност, учители и ученици от 8-те класове на ПГСС „Никола Пушкаров“ участваха в мобилност по НП „Иновации в действие“. Домакин на срещата бе СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, а участници освен представители на нашата гимназия бяха и учители и ученици от ПГ „Назъм Хикмет“, с. Медовец и ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик. Мобилността включваше представяне на иновативни практики, споделяне на опит, посещение на винарна изба „Балар“ и игри между учениците. Беше ползотворно начало на сътрудничеството между училищата.

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Учебната 2023-2024 година

Учебната 2022-2023 година

ПГСС “ Н. Пушкаров“ гр. Попово и Дом на културата „Димо Коларов“ гр. Попово бяха домакини на провелата се днес поредна творческа изява на групите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул I, 2023 година. В изявата взеха участие 103 ученици от осем училища на общините Попово и Опака- ПГСС „Н. Пушкаров „, ПГ „Хр. Ботев“, ПГТЛП, ОУ „Св. Климент Охридски „, ОУ „Л. Каравелов „, ОУ „Н. Й. Вапцаров „, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Зараево и СУ „В. Левски “ гр. Опака. Гости на събитието бяха Елка Станчева – началник на РУО – гр. Търговище и Марияна Стефанова – старши експерт в РУО. Г- жа Станчева приветства участниците и им благодари за вдъхновението и ентусиазма. Следваха песни, танци и театрални постановки – една пъстра палитра от труд, талант и артистичност. Изявата приключи с връчване на грамоти от името на г-жа Елка Станчева – началник на РУО и инж. агр. Теменуга Тодорова – директор на ПГСС “ Н. Пушкаров“.

Проекти по национални програми на МОН от предходни учебни години