1. Клуб „Арт-дизайн“ с ръководител Стефка Стойкова;
 2. Клуб „Дигитална креативност“ с ръководител Марияна Димитрова;
 3. Клуб „Туризъм“ с ръководител Марияна Димитрова;
 4. Клуб „Математическа мозайка“ с ръководител Диана Пенева;
 5. Клуб „Дигитални умения“ с ръководител Калинка Кюранова;
 6. Клуб „Забавно програмиране“ с ръководител Калинка Кюранова;
 7. Клуб „СТЕМ Биолози“ с ръководител Румяна Денева;
 8. Читателски клуб „Букви и кодове“ с ръководител Росица Стефанова;
 9. Клуб „Лечение чрез движение“ с ръководител Ивелин Добрев;
 10. Клуб „Историческа памет“ с ръководител Ивелин Добрев;
 11. Клуб „Практични финанси“ с ръководител Анатоли Анков;
 12. Клуб „Мога да се справям сам“ с ръководител Стефка Василева;
 13. Клуб „Млад сервитьор“ с ръководител Ирена Гатева;
 14. Клуб „С грижа за природата“ с ръководител Явор Янков;
 15. Клуб „Екологично животновъдство“ с ръководител Светла Николаева;
 16. Клуб „Съзнаване със знание“ с ръководител Веселка Манчева;
 17. Народни и модерни танци с ръководител Гергана Цонева;
 18. Футбол с ръководител Стефан Стоицов;
 19. Волейбол с ръководител Йордан Димитров;
 20. Театрален клуб с ръководител Таня Атанасова;
 21. Вокална група с ръководител Борислава Богомилова.
 22. Клуб „Eco-Teens” с ръководител Недялка Цонева;
 23. Клуб „Здраве“ с ръководител Милена Михалева ;
 24. Клуб „Хокей на трева“ с ръководител Стефан Стоицов ;