класСвободни местаПрофесия, специалност
4проф. Агроеколог, спец. Агроекология
7проф. Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес
7проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
8г-11проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки
8г-26проф. Техник-технолог в дървообработването, спец. Мебелно производство
13проф. Техник-растениевъд, спец. Трайни насаждения
9а-11проф. Агроеколог, спец. Агроекология
9а-26проф. Техник-растениевъд, спец. Трайни насаждения
7проф. Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес
8проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
9г-10проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки
9г-23проф. Техник-технолог в дървообработването, спец. Мебелно производство
10а-13проф. Агроеколог, спец. Агроекология
10а-20проф. Техник-растениевъд, спец. Трайни насаждения
10б6проф. Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес
10в0проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
10г-14проф. Организатор на туристическа агентска дейност, спец. Селски туризъм
10г-21проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки
11а-11проф. Агроеколог, спец. Агроекология
11а-21проф. Техник-растениевъд, спец. Трайни насаждения
11б2проф. Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес
11в0проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
11г0проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки
12а13проф.Техник-растениевъд
спец. Растителна защита и агрохимия
12б-11проф. Икономист
спец. Земеделско стопанство
12б-24проф. Офис – мениджър, спец. Бизнес – администрация
12в0проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
12г-18проф. Организатор на туристическа агентска дейност, спец. Селски туризъм
12г-21проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки