класСвободни местаПрофесия, специалност
4проф. Агроеколог, спец. Агроекология
1проф. Икономист-информатик, спец. Икономическа информатика
0проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
8г-11проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки
8г-25проф. Спедитор-логистик, спец. Спедиция, транспортна и складова логистика
6проф. Агроеколог, спец. Агроекология
5проф. Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес
4проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
9г-10проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки
9г-20проф. Техник-растениевъд, спец. Трайни насаждения
10а-11проф. Агроеколог, спец. Агроекология
10а-26проф. Техник-растениевъд, спец. Трайни насаждения
10б7проф. Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес
10в8проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
10г-11проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки
10г-21проф. Техник-технолог в дървообработването, спец. Мебелно производство
11а-12проф. Агроеколог, спец. Агроекология
11а-23проф. Техник-растениевъд, спец. Трайни насаждения
11б7проф. Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес
11в1проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
11г-16проф. Организатор на туристическа агентска дейност, спец. Селски туризъм
11г-23проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки
12а-13проф. Агроеколог, спец. Агроекология
12а-23проф. Техник-растениевъд, спец. Трайни насаждения
12б3проф. Сътрудник в малък и среден бизнес, спец. Малък и среден бизнес
12в1проф. Техник на селскостопанска техника, спец. Механизация на селското стопанство
12г2проф. Готвач, спец. Производство на кулинарни изделия и напитки