За учебната 2024-2025 година ПГСС „Никола Пушкаров“ ще приема ученици по ПЕТ професии и специалности след завършен 7 клас. Стартира приемането на ученици по две НОВИ професии.

1. Професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“

БАЛ=3*НВО БЕЛ + 1*НВО МАТ + ГИ +ИТ

2. Професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“

БАЛ=3*НВО БЕЛ + 1*НВО МАТ + БЗО +ИТ

3. Професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на селското стопанство“;

БАЛ=3*НВО БЕЛ + 1*НВО МАТ + ФА +ИТ

4. Готвач/ Производство на кулинарни изделия и напитки.

БАЛ=3*НВО БЕЛ + 1*НВО МАТ + ХООС +ИТ

Как да избера професия?

Изборът на професия може да бъде представен като триъгълник Аз искам, Аз мога и Трябва.

Искам – това са интересите и заложбите на личността.

Мога – това са способностите на човек да научава и да изпълнява бързо и качествено конкретната професионална дейност.

Трябва – това е един вид социална поръчка или потребността и търсенето от обществото на хора с определени специалности.

Всеки човек ще бъде удовлетворен само, ако успее да събере трите страни в една стабилна геометрична конструкция. В най-добрия случай и трите страни трябва да бъдат равни една на друга.

    За да се ориентирате към един или друг вид дейност, трябва да помислите какви интереси сте имали през детските си години, кой е бил Вашият кумир, какви познати и приятели на Вашите родители сте разпитвали с най-голям интерес за тяхната професия.

   Анализът на тази информация може да Ви помогне да направите правилен избор на своята специалност или своето занимание. Терминът “професионално ориентиране” крие едно полезно и интересно занимание. Колко хора страдат заради това, че някога са направили грешен избор!

   Не избирайте своята професия, ориентирайки се по препоръките на познати хора, на възможностите за високи печалби или престижна работата. Чуйте гласа на сърцето си, разберете сами себе си, или заедно с професионалист – тогава няма да Ви се налага да съжалявате след време, защото ще направите безпогрешен избор!

Успех!