График на дейностите по приемането на ученици

 • Подаване на документи за участие: 05 – 07 юли 2023 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици – до 12.07.2023 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап: 13 – 17 юли 2023 г.
  • Подаване на заявление за участие във втори етап: 13 – 17 юли 2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици – до 19.07.2023 г.
  • Записване на приетите ученици на втория етап: 20 – 24 юли 2023 г.
   • Подаване на документи за участие в трети етап: 26 – 27 юли 2023 г.
   • Обявяване на списъците с приетите ученици – до 31.07.2023 г.
   • Записване на приетите ученици на трети етап: 1 – 2 август 2023 г.

Попълване на незаетите места: до 11 септември 2023 г.

Документите за кандидатстване са:

1.Служебна бележка с оценките от изпитите/копие/;

2.Заявление за кандидатстване;

3.Свидетелство за основно образование/копие/;

4.Медицинско свидетелство/копие/.