ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ МАКСИМАЛНО ОТ НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
1. Средно образование и професионална квалификация;
2. Свидетелство за управление на МПС кат. В, Ткт, Твк, ТвкЗ;
3. Месечна и еднократна стипендия;
4. Възможност безплатно да се обучавате за чужбина и във фирми от региона;
5. Участие в национални и международни проекти;
6. Голям избор на извънкласни дейности – музика, рисуване, спорт, театър, журналистика, дигитални умения, ученически съвет и др.;
7. Бърза реализация на пазара на труда;
8. Предимство при кандидатстване във висше училище;
9. Педагогическа и финансова подкрепа при участие в международни и национални състезания.

Стипендиите са:
 За постигнати образователни резултати /среден успех от 5.50-6.00/ – 50 лв. на месец;
 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 30 лв. на месец;
 За деца сираци – 30 лв. на месец;
 За деца с трайни увреждания – 30 лв. на месец;
 Еднократни стипендии до 100 лв. – 2 пъти годишно за постигнати образователни резултати или подпомагане на достъпа до образование.

Среда за учене и развиване на креативност и предприемачество:
 Мултимедия и компютър във всички кабинети;
 Интерактивни дисплеи;
 3 компютърни зали и 2 зали с терминална структура;
 2 ученически учебни кухни;
 Учебен хотел;
 4 учебни работилници;
 Лаборатория за диагностика на автомобил и земеделска техника;
 Учебен център и полигон за управление на МПС;
 Модерен машинно-тракторен парк;
 Подвижни лаборатории за вода, въздух и почва;
 Растениевъден участък с билкови алеи и оранжерии;
 Фитнес зала, спортна площадка, стадион и физкултурен салон;
 FREE WiFi в сградата на училището;
 Библиотеки – в общежитието и в учебната сграда;
 Екологично чист парк за отдих.

В ПГСС гр. Попово чрез квалификационни курсове и редовно обучение придобивате право да се явите на изпити за получаване на правоспособност за:
-Категория Твк, даваща право на самостоятелна работа с колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;
-Категория Твк-3, даваща право на самостоятелна работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
-Категория Ткт, даваща право за управление на трактор, предназначен за извършване на специфични дейности, както и теглене на товарни ремаркета;
-Категория В, даваща право за управление на моторно превозно средство с максимална допустима маса 3,5 тона, до 8 места без мястото на водача и ремарке до 750 килограма.

Водещи акценти в обучението:

  • Професионална компетентност;
  • Компютърни знания и умения;
  • Езикова подготовка с възможност за усвояване на английски, немски, руски и френски език;
  • Мобилност на трудовия пазар;
  • Изграждане на креативни личности.